Skip to main content

Nee, dank u

13 maart 2016

Het is u misschien ontgaan. De Zwitserse Federale Assemblee heeft begin deze maand een gezond besluit genomen. Een motie om definitief dank u te zeggen tegen het lidmaatschap van het Vierde Rijk is aangenomen. En niet zo lullig. Met 126 voor en 46 tegen. De motie moet nu nog door de Tweede Kamer, maar gezien de huidige verhoudingen bij de Tellgangers zal dat verder geen problemen opleveren. Het initiatief tot de motie kwam voort uit de hautaine manier waarop Brussel jarenlang met de Zwitsers omging bij de onderhandelingen over de eventuele toetreding, de toenemende bureaucratie rond Manneke Pis en het besef dat ze na toetreding vluchtelingen moesten huisvesten tussen de Almhof koeien en de luxe horloges. En als ze ergens een hekel aan hebben is het dat laatste wel. De voorstemmers noemen hun land nu Britzerland. Als olijk steuntje in de rug voor gelijkgestemde Britten. Het wachten is op Nitzerland. Wishful thinking? Hoebedoelu?

Klik hier om uw reactie toe te voegen
13 maart 2016