Skip to main content

Blok aan het Been

20 juli 2018

Na het debacle met Halbe Zijlstra (zie: Ten Halbe gekeerd) is nu zijn opvolger Stef Blok in zwaar weer geraakt door uitspraken over 'de multi-culturele samenleving' die 'nooit iets kan worden' en Suriname dat een 'mislukte staat' zou zijn. Nu heeft Blok zijn uitspraken (gedaan voor een draaiende camera) teruggenomen en zijn spijt betuigd, maar aangezien het om zaken zijn die essentieel zijn voor deze samenleving en ontoelaatbaar voor een minister van BZ is de vraag of hij daarmee wegkomt. Zo'n snelle dubbele wisseling van de hoogste diplomaat zou natuurlijk een ongekende internationale uitglijder zijn en ons land, nog meer dan al eerder, de risee van de wereld maken.
Over of 'de multi-culturele samenleving' wel gelukt zou zijn wil ik me niet uitlaten (ik vind de maatschappij, haar inrichting en instituties vooral misdadig), maar duidelijk is dat als je je, zoals Blok, daar negatief over uitlaat de hele santamekraam over je heen krijgt. Dit willen ze niet horen. De 'multi-culturele samenleving' mag niet bekritiseert of zelfs maar aan de orde gesteld worden in de politiek, net als het koningshuis of het kapitalisme. Deze 'kroonjuwelen' zijn simpelweg niet bespreekbaar. Het wel doen is voor eigen risico.
Dat Blok's uitlatingen in Suriname veel stof hebben doen opwaaien is begrijpelijk. Ze hebben nogal wat te stellen gehad met Nederland, voor- en na de Onafhankelijkheid. Dat Suriname een 'failed state' zou zijn is nl. in de eerste plaats de schuld van de voormalige kolonisator. De tegenstellingen door de bevolkingsgroepen werd door Den Haag gebruikt om ze tegen elkaar uit te spelen, volgens het aloude 'divide et impera'. Daar waren en zijn de Nederlanders koloniale meesters in. Dat Suriname ondanks onze inspanningen toch 'wan pipel' is geworden mag een wonder heten en valt alleen op het conto te schrijven van het geweldige Surinaamse volk.
Dat Nederland een mislukte staat is is wel zeker. Het meest vervuilde en geasfalteerde land ter wereld (zelfs door een wonder nog schone beken en plassen raken vervuild via grondwater) met zelf veroorzaakte aardbevingen en een luchtkwaliteit die door auto- en luchtverkeer levensdgevaarlijk is. Het opgeheven vingertje van de koopman-dominee is zo misplaatst: Suriname is het land van de toekomst. Nederland is allang overleden aan overbevolking, haat en vervuiling als Suriname een voorbeeld zal zijn van ecologie, prettig samenleven en een goed omgaan met de toekomst.  (WK)

JoopFinland
Laatste alinea onderschrijf ik en is leuk gevonden omkering. Maar het gelul over 'geweldige volkeren'vind ik even abject als de boer van Blok. En die had het natuurlijk vooral over de aard van de verschillen tussen mensen, over dat die in de genen zouden zitten. Dat is wat we in de moderne geschiedenis fascisme zijn gaan noemen. Terecht een no go-terrein in de naoorlogse politieke arena, toch?
Klik hier om uw reactie toe te voegen
20 juli 2018