Skip to main content

Zoekresultaten

comverse verplicht is

Comverse (001)

Hallo? Alle telefoongesprekken die je voert worden geregistreerd en later krijg je dan de daaraan gerelateerde rekening. Ook de nummers die je hebt gebeld worden geregistreerd. Altijd handig als er achteraf verschil van mening ontstaat over de hoogte...

Comverse (002)

meer. Volgens nieuwe persrevelaties zou ook een andere Israëlische firma zich daaraan schuldig hebben gemaakt. Het gaat om Comverse Infosys, dat afluisterapparatuur levert aan Amerikaanse politie- en veiligheidsdiensten. Elk belletje dat een voor één...

Comverse (004)

1994 in gebruik" Een citaat uit een ander bericht van gisteren onder het kopje "Tzeggu?" uit deze rubriek: "...Het gaat om Comverse Infosys, dat afluisterapparatuur levert aan Amerikaanse politie- en veiligheidsdiensten... Dat automatische systeem is...

Comverse (003)

Nader onderzoek heeft inmiddels aan het licht gebracht dat het van spionage verdachte Israëlische bedrijf Comverse, dat in de VS momenteel voor veel commotie zorgt, inderdaad ook in 1994 een groot deel van ons rechercheapparaat heeft voorzien van...

Comverse (005)

zijn opwachting op het internet met voor dat doel speciaal ontworpen apparatuur. U mag raden wie die apparatuur levert: Comverse. De in de VS van spionage verdachte Israëlische onderneming, die bij de voorafgaande besprekingen tussen Den Haag en de...

Actueel 18 - 31 december 2001

regelmatig op niks uit door voorkennis in de onderwereld? Juist. In Nederland. Accoord, Amdocs is hier niet actief. Maar Comverse, de partner in het kwaad in de VS, wel degelijk. Al tijdens de activiteiten van het IRT. In Van Traa's opus magnum wordt...

Comverse (006)

In de berichtgeving rond het van het in de VS van spionage verdachte Israëlische hightech-bedrijf Comverse is tot nu toe nog geen aandacht besteed aan de connectie met een inmiddels ter ziele gegaan bedrijf in België. Op 13 juli 1999 sloot Comverse...

Comverse (007)

"Tzeggu?" van 19 december jongstleden maakten wij al gewag van het feit, dat de ontwikkeling van nieuwe producten bij Comverse voor de helft door de staat Israël wordt gefinancierd. Zonder twijfel niet uit filantropische overwegingen. De nieuwe...

Comverse (008)

Zoals wij in onze continuing story over het van spionage in de VS verdachte Comverse al schreven werd het gezamenlijke investeringsfonds van deze onderneming en superspeculant George Soros (ComSor Investment Fund BV) in 1997 in Amsterdam gevestigd. Om...

Comverse (009)

regelmatig op niks uit door voorkennis in de onderwereld? Juist. In Nederland. Accoord, Amdocs is hier niet actief. Maar Comverse, de partner in het kwaad in de VS, wel degelijk. Al tijdens de activiteiten van het IRT. In Van Traa's opus magnum wordt...

Comverse (010)

kwestie. Dat gold dus eigenlijk ook voor onze berichtgeving daarover. Maar laten wij eens poging doen om er net als bij Comverse, de andere verdachte Israëlische onderneming in deze zaak, een reëel Nederlands tintje aan te geven. Niet zo moeilijk. Uit...

Actueel 1 - 14 januari 2002

kwestie. Dat gold dus eigenlijk ook voor onze berichtgeving daarover. Maar laten wij eens poging doen om er net als bij Comverse, de andere verdachte Israëlische onderneming in deze zaak, een reëel Nederlands tintje aan te geven. Niet zo moeilijk. Uit...

Comverse (011)

serie in december en januari jl. al melding gemaakt van de mogelijke spionage-activiteiten die de Israëlische onderneming Comverse via haar dochter Infosys in de VS en wellicht ook elders heeft ontplooid. De zaak werd aangeslingerd door Fox News, maar...

Actueel 1 - 14 februari 2002

of niet, leidt wellicht opnieuw tot drama's die zich bijvoorbeeld in Kosovo voltrokken. Kortom, terug die hap. En snel. Comverse (6) 12 februari 2002 Wij hebben in deze serie in december en januari jl. al melding gemaakt van de mogelijke...

Comverse (012)

die door andere gebeurtenissen werd versterkt (zie daarvoor onze jolige bijdrages over de Israëlische telecombedrijven Comverse, Amdocs en Odigo in deze rubriek). Merkwaardig toch dat dit soort berichten maar moeizaam zijn weg vindt in de internationale...

Comverse (013)

waaronder Amdocs. En daarmee lijkt de cirkel gesloten te zijn (zie onze uitvoerige berichtgeving over Amdocs, Comverse en Odigo in deze rubriek). Volgens een paar internationale persbureaus is de groep spionnen, waarvan het merendeel zich voordeed als...

Comverse (014)

had. En volgens de DEA was dat spionage en niks anders. Tussen twee haakjes, nog iets vernomen van de activiteiten van Comverse in Nederland? Wij ook niet.

Actueel 1 - 14 maart 2002

had. En volgens de DEA was dat spionage en niks anders. Tussen twee haakjes, nog iets vernomen van de activiteiten van Comverse in Nederland? Wij ook niet. Melkert's lichaamstaal 8 maart 2002 De hele journalistieke meute die Fortuyn's coup de gr‰ce aan...

Comverse (015)

Wij hebben in deze rubriek in het recente verleden regelmatig aandacht besteed aan de Israëlische high-tech onderneming Comverse. Deze specialist in afluisterapparatuur wordt ervan verdacht betrokken te zijn geweest bij een Israëlisch spionagecomplot in...

Actueel 16 - 27 maart 2002

Wij hebben in deze rubriek in het recente verleden regelmatig aandacht besteed aan de Israëlische high-tech onderneming Comverse. Deze specialist in afluisterapparatuur wordt ervan verdacht betrokken te zijn geweest bij een Israëlisch spionagecomplot in...

Actueel 16 - 20 april 2002

die in veel politiedistricten in gebruik is, over een achterdeur beschikt (zie onze uitgebreide berichtgeving over Comverse ). Het koekjesmonster in Washington heeft eens in een heldere bui geroepen dat de drugshandel het terrorisme in stand houdt. Dat...

Comverse (016)

die in veel politiedistricten in gebruik is, over een achterdeur beschikt (zie onze uitgebreide berichtgeving over Comverse ). Het koekjesmonster in Washington heeft eens in een heldere bui geroepen dat de drugshandel het terrorisme in stand houdt. Dat...

Actueel 16 - 30 april 2002

die in veel politiedistricten in gebruik is, over een achterdeur beschikt (zie onze uitgebreide berichtgeving over Comverse ). Het koekjesmonster in Washington heeft eens in een heldere bui geroepen dat de drugshandel het terrorisme in stand houdt. Dat...

Comverse (017)

En wat vinden we zojuist als ANP-bericht? Comverse Infosys, de Israëlische leverancier van digitale aftap-apparatuur aan onderandere de nederlandse politie, blijkt inderdaad vanaf een afstand de door hen geïnstalleerde spullen te kunnen afluisteren en...

Comverse (018)

Na de berichten over de langdurige spionageactiviteiten van Comverse Infosys in de VS en de door Kleintje Muurkrant aangezwengelde speurtocht naar de mogelijke dubbelrol van het Israëlische bedrijf bij de misdaadbestrijding in Nederland, veranderde...

Comverse (019)

de belangrijke rol van het Israëlische spionagenetwerk binnen de VS zelf, dat o.m. gebruikmaakte van de it-ondernemingen Comverse, Amdocs en Odigo om meer aan de weet te komen over het vliegende Osama-circus. In onze vorige "Comverse revisited"...

Actueel 1 - 17 juni 2002

De demonstratie vindt plaats op maandag 17 juni aanstaande om 14.00 uur, Amsterdam Zuidplein (Station Amsterdam-WTC). Comverse revisited (3) 10 juni 2002 Wij hebben in deze rubriek al heel wat aandacht besteed aan de recente spionage-operaties van de...

Comverse (020)

op een hele voorraad afgeluisterde telefoongesprekken. Die taps waren opgenomen met apparatuur van de Israëlische firma Comverse, die gelieerd is aan de Mossad en in de VS onder verdenking staat van spionagepraktijken en contacten met in dat land...

Actueel 16 - 31 juli 2002

op een hele voorraad afgeluisterde telefoongesprekken. Die taps waren opgenomen met apparatuur van de Israëlische firma Comverse, die gelieerd is aan de Mossad en in de VS onder verdenking staat van spionagepraktijken en contacten met in dat land...

Actueel 16 - 30 november 2002

van reportages van EO-radio en EO-Twee Vandaag en een artikel in Trouw over de problematiek rond het Israëlische bedrijf Comverse (zie ook “Relatie Nederland - Israël” van 25 november jl.) stelde een aantal uiterst alerte Kamerleden vragen aan minister...

Comverse (021)

op Radio 1 een onthullende reportage uit over hoe het (wellicht rechtstreeks met de Mossad verbonden) Israëlische bedrijf Comverse Infosys de black box beheert van een groot deel van de afluisterapparatuur van de Nederlandse recherche-tapkamers en...

Comverse (022)

van reportages van EO-radio en EO-Twee Vandaag en een artikel in Trouw over de problematiek rond het Israëlische bedrijf Comverse (zie ook "Relatie Nederland - Israël" van 25 november jl.) stelde een aantal uiterst alerte Kamerleden vragen aan minister...

Actueel 1 - 15 december 2002

een achterdeur heeft geïnstalleerd in de software. Een achterdeur? Waar hebben we dat meer gehoord? Was dat niet iets met Comverse, dat Israëlische softwarebedrijf? Nou ja, laat maar. Ook bij Ptech zal er wel een zootje zandzakken voor de (achter)deur...

Hawala (001)

in het moeras. Zoals bijvoorbeeld het verhaal over de systematische spionage door Israëlische bedrijven als Amdocs en Comverse. Wij waren er in december 2001 als de nog niet geruimde kippen bij toen de eerste aarzelende berichten daarover in de...

Hawala (003)

bedrijf dat zich eveneens en prominent op dit terrein beweegt: Verint Systems. De nieuwe naam voor een oude bekende: Comverse Infosys. Mocht dat gebeuren dan zou je als nuchtere boerenleut zeggen dat de Amerikanen met een probleem komen te zitten. Want...

Comverse (023)

in het moeras. Zoals bijvoorbeeld het verhaal over de systematische spionage door Israëlische bedrijven als Amdocs en Comverse. Wij waren er in december 2001 als de nog niet geruimde kippen bij toen de eerste aarzelende berichten daarover in de...

Comverse (024)

Hawala (2) Volgens haar eigen site is Interpay een dochteronderneming van de hele verzameling Nederlandse banken. Die uiterst belangrijke onderneming is ooit opgericht om een betaalinfrastructuur op te zetten, te beheren en te ontwikkelen. Een van de...

Nieuwe sollicitatiegein

het bedrijf in kwestie niet al teveel ruchtbaarheid wil geven aan zijn Mossad-connectie. Omdat zoiets publiciteit à la Comverse kan opleveren (zie onze serie "Comverse" op de Followup-site). Nog gekker wordt het als je de moeite neemt om de website van...

Vreemde geluiden uit de tapkamer (001)

data keurig aftappen. Geen probleem. Met name niet voor het bedrijf dat die taps had geïnstalleerd, de Israëlische firma Comverse. Eerst werd dat van officiële zijde nog stijf ontkend. Maar begin deze week gingen Piet-Hein en Johan zwierend door de...

Comverse (025)

data keurig aftappen. Geen probleem. Met name niet voor het bedrijf dat die taps had geïnstalleerd, de Israëlische firma Comverse. Eerst werd dat van officiële zijde nog stijf ontkend. Maar begin deze week gingen Piet-Hein en Johan zwierend door de...

Hawala (004)

voor het moederland *. Leuk bedrijfje dus dat Interpay. Kan je mee lachen. Wat Kamervraagjes misschien? * Zie onze serie “Comverse” op de Followup-site.

Brinkhorst vindt Submission onverstandig

gedoogbeleid inzake de rol van de Mossad in Nederland; de Israëlische wapenhandel via Nederland en het samenwerken met Comverse. Gedogen is verstandig. Falend beleid maskeren is verstandig. Den Haag barst van het verstand. Hoe verstandig is het...

Hawala (005)

om zich in Brussel uit te leven over dit onderwerp dan verwijzen wij hem of haar met gepaste bescheidenheid naar de serie Comverse op onze Followup-site. Bij voorbaat. * zie Hawala 3 dd. 23/9/2004 ** zie Hawala 2

Comverse (027)

Amdocs’ return In Londen woont een stel waar je een Trojaans computerprogrammaatje kan kopen. Inclusief een paard. Dat paard stuur je dan naar de computer van de buren. Het is een beetje zielig paard. Dus die mensen kunnen het niet over hun hart...

Amdocs' return (001)

houten geval van tien meter hoog voor de deur hebben staan dan weten wij hoe laat het is. (1) Bijvoorbeeld in de series Comverse en Hawala.

Comverse (026)

Amdocs’ return (2) Amdocs, de met een spionage-aroma bezwangerde Israëlische IT-onderneming, lijkt zichzelf kortgeleden in de voet te hebben geschoten. Ruim twee maanden geleden trok het bedrijf namelijk concurrent MTS voor de kadi wegens illegale...

Verint was watching

voor de message weten we nog steeds niet. Zoals door ons al eerder voor het souffleurshokje is gebracht had het it-bedrijf Comverse ten tijde van 9/11 al redelijk grote invloed binnen Odigo. Later nam de Israëlische onderneming het kleine maar fijne...

Comverse (028)

voor de message weten we nog steeds niet. Zoals door ons al eerder voor het souffleurshokje is gebracht had het it-bedrijf Comverse ten tijde van 9/11 al redelijk grote invloed binnen Odigo. Later nam de Israëlische onderneming het kleine maar fijne...

Amaniakken

dat er ook andere opties mogelijk zijn is zo helder als het brouwsel van oom Freddie zaliger. (1) zie voor Odigo de serie Comverse op de Followup-site.

Filmpjes (002)

bewijs dat de officiële versie van 9/11 net zo stinkt als de lijken in het WTC, Afghanistan en Irak. 1. zie de serie Comverse op onze Followup-site.

Cold Turkey (003)

telefonades geknoeid en dat kon alleen met assistentie van de leverancier van de spullen, het Israëlische goochelbedrijf Comverse (1). Remmie kwam in de Kamer vertellen dat al die beweringen nergens op sloegen en dat de Nederlandse overheid een vette...

Valt er nog wat te putten? (004)

Kobi Alexander redelijk eenvoudig terug op Sri Lanka. Nou ja, gevlucht. Het lijkt er meer op dat het ouwe baasje van Comverse en Odigo door een stel people in the know gewoon in de gelegenheid is gesteld om stilletjes de kuierlatten te nemen, toen zijn...

Valt er nog wat te putten? (005)

niet waarschijnlijk dat Israël Kobi gaat uitleveren, onder andere door zijn militaire verleden en connecties. En binnen de Comverse/Odigo-club is hij daarmee niet de enige. Voor Avner en Maskit Ronen, de oprichters van Odigo, geldt hetzelfde. Dit duo...

Valt er nog wat te putten? (003)

om die fameuze ochtend thuis te blijven. Voorkennis? Hoe bedoel u? Op dat moment had het nauw met de Mossad samenwerkende Comverse binnen Odigo al flink wat in de IT-melk te brokkelen. Niet zo heel lang nadat het stof van de Towers was opgetrokken trok...

Valt er nog wat te putten? (001)

de FBI wezen (1). Een van de clubs die toen wist van de hoed en de vette rand zou de Amerikaans/Israëlische onderneming Comverse zijn geweest. Allemaal onder het tafelkleed gemoffeld en dan niet het exemplaar met de afdruk van een strijkbout, waarmee...

Cold Turkey (004)

in het geval van de hier vaak verblijvende Huseyin. Volgens La Van der Plas werd met die tapes van de Israëlische firma Comverse (nu Verint) geknoeid en experts gaven haar gelijk (2). Maar het instituut waar Harm Brouwer voor werkt had daar schijt aan...

Cold Turkey (005)

eilie over een contract dat de Malta Security Services hebben gesloten met de Israëlische firma Verint (in vroeger dagen Comverse). Die firma moet gaan zorgen voor het onderscheppen van het communicatieverkeer op het eiland. Terrorisme. Dat gelul. Nou...

Comverse (029)

de FBI wezen (1). Een van de clubs die toen wist van de hoed en de vette rand zou de Amerikaans/Israëlische onderneming Comverse zijn geweest. Allemaal onder het tafelkleed gemoffeld en dan niet het exemplaar met de afdruk van een strijkbout, waarmee...

Comverse (030)

Valt er nog wat te putten? (2) Kregen we naar aanleiding van aflevering 1 keurig een veer in ons donkerste gedeelte van een lezer met flink wat financiële expertise. Het zit wat lastig, maar we zijn er toch altijd weer blij mee. Die veer was met name...

Comverse (031)

om die fameuze ochtend thuis te blijven. Voorkennis? Hoe bedoel u? Op dat moment had het nauw met de Mossad samenwerkende Comverse binnen Odigo al flink wat in de IT-melk te brokkelen. Niet zo heel lang nadat het stof van de Towers was opgetrokken trok...

Comverse (032)

Kobi Alexander redelijk eenvoudig terug op Sri Lanka. Nou ja, gevlucht. Het lijkt er meer op dat het ouwe baasje van Comverse en Odigo door een stel people in the know gewoon in de gelegenheid is gesteld om stilletjes de kuierlatten te nemen, toen zijn...

Comverse (033)

niet waarschijnlijk dat Israël Kobi gaat uitleveren, onder andere door zijn militaire verleden en connecties. En binnen de Comverse/Odigo-club is hij daarmee niet de enige. Voor Avner en Maskit Ronen, de oprichters van Odigo, geldt hetzelfde. Dit duo...

Valt er nog wat te putten? (006)

Israëlische gokbaas te hebben afgeluisterd in een Roemeens hotel wist hij Kobi te achterhalen door een hoogstandje. De ex-Comverse/Odigo topper dacht namelijk een veilig belletje naar een maatje van hem te kunnen plegen via een Skype IP verbinding. No...

Comverse (034)

Israëlische gokbaas te hebben afgeluisterd in een Roemeens hotel wist hij Kobi te achterhalen door een hoogstandje. De ex-Comverse/Odigo topper dacht namelijk een veilig belletje naar een maatje van hem te kunnen plegen via een Skype IP verbinding. No...

Valt er nog wat te putten? (007)

Flying Circus op 9/11. Met een ruikertje putopties in de vliegbranche. Onder wie Kobi Alexander, de ouwe voortrekker van Comverse en Odigo, die volgens kenners op Sri Lanka bij de ballen zou zijn gegrepen en zou worden uitgeleverd aan de Verenigde...

Valt er nog wat te putten? (008)

vrijdag 6 oktober-2006 Surpriiiiise. Kobi Alexander, de vroegere topdog van Comverse en Odigo, die de Amerikaanse autoriteiten graag op de grill zouden willen leggen in verband met een giga zwendel op de beurs, zat dus niet op een strandje in Sri...

Valt er nog wat te putten? (009)

Alexander behoorlijk snor in Namibië. Mochten de VS voor eind oktober een officieel verzoek indienen om de ouwe topdog van Comverse en Odigo uit te leveren en een of andere kadi in Windhoek zegt daar ja tegen, dan staat voor de gevluchte beurszwendelaar...

Comverse (035)

Flying Circus op 9/11. Met een ruikertje putopties in de vliegbranche. Onder wie Kobi Alexander, de ouwe voortrekker van Comverse en Odigo, die volgens kenners op Sri Lanka bij de ballen zou zijn gegrepen en zou worden uitgeleverd aan de Verenigde...

Comverse (036)

Valt er nog wat te putten? (8) Surpriiiiise. Kobi Alexander, de vroegere topdog van Comverse en Odigo, die de Amerikaanse autoriteiten graag op de grill zouden willen leggen in verband met een giga zwendel op de beurs, zat dus niet op een strandje in...

Comverse (037)

Alexander behoorlijk snor in Namibië. Mochten de VS voor eind oktober een officieel verzoek indienen om de ouwe topdog van Comverse en Odigo uit te leveren en een of andere kadi in Windhoek zegt daar ja tegen, dan staat voor de gevluchte beurszwendelaar...

Cold Turkey (006)

Baybasin in Nederland voor 20 jaar achter het gaas werd gesleuteld. Met gemanipuleerde teepjes van de Israëlische firma Comverse, waarvan de leiding indertijd zulke leuke winstjes wegsleepte op de Amerikaanse beurs dankzij haar voorkennis van de...

Valt er nog wat te putten? (010)

de vriezer. Geen probleem. Maar nou ben je Kobi Alexander. Een ouwe topdog van de Amerikaans/Israëlische IT-ondernemingen Comverse en Odigo, die dankzij wat connecties in de snuffelwereld vantevoren wist dat Osama’s Flying Circus was ingehuurd om ergens...

Comverse (038)

de vriezer. Geen probleem. Maar nou ben je Kobi Alexander. Een ouwe topdog van de Amerikaans/Israëlische IT-ondernemingen Comverse en Odigo, die dankzij wat connecties in de snuffelwereld vantevoren wist dat Osama’s Flying Circus was ingehuurd om ergens...

Speeltuin

van Skene? Stay tuned. 1. Zie de serie “Skenes achter de coulissen” op onze Followup-site. 2. Zie voor Amdocs de serie "Comverse" op onze Followup-site. 3. Zie daarvoor het formidabele boek van James Hougan “Secret Agenda”.

Geert en de Mossad

landing van dat El Al-vliegtuig op een flat in de Bijlmer. Om nog maar te zwijgen over de AIPAC-affaire (1), de Comverse-affaire (2) en de vijf Mossadagenten die op een dak stonden te hossen tijdens de voorstelling van Osama’s Flying Circus op...

Obamamia (004)

Marc Rich en Eric Holder. Aan Kobi hebben we indertijd veel plezier beleefd. Was een van de founding fathers van Comverse Infosys. Een Amerikaans/Israelische onderneming die zich toelegde op het fabriceren van spulletjes, waarmee je telefoongesprekken...

Kosher spying (001)

basis van ervaringen met andere Isralische ondernemingen (zoals de vaker op deze pagina's genoemde ondernemingen Amdocs en Comverse). Verder was Nozette verbonden aan The Alliance for Competitive Technology, een zich de verspreiding van technologie ten...

Comverse en afluisteren

de bouw in het Justus Lipsiusgebouw (van de EU) had geplaatst. Wel waren de twee verdachten in deze affaire getraind door Comverse, een Israëlisch bedrijf dat, laten we zeggen “nauw gelieerd” is aan de Mossad. Niet uitzonderlijk was dat er een veelheid...

Comverse (039)

Comverse en afluisteren De Belgische toezichtshouder op de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten aldaar publiceerde deze week een rapport inzake een afluisteraffaire uit 2003. Tja het duurt wat en dan krijg je iets. Volgens Peter de Smet is er geen hard...

Thanks no booz (004)

soms haalden wij een flinke drolbaars naar boven. Tot die laatste categorie behoorden de Israëlische nerd-ondernemingen Comverse, Verint en Amdocs. Op het oog redelijk onschuldige vissen, maar als ze hun bek opendeden schrok je van het kartelige...

Kluifje (001)

uit de tapkamer” dd. 11 december 2003 in de serie "Cold Turkey". Verizon heette toen nog niet zo. Maar of het nou als Comverse, Verint of Verizon langs het zwerk zeilde, wij konden er niet vrolijk van worden.

Onder de tap

ook uitgebreid een aantal opmerkelijke zaken rondom het aftappen van de afgelopen jaren, de mogelijke manipulatie met de Comverse-tapkamersystemen (3), het ongegeneerd afluisteren van advocaten en de discussie rondom de bewaarplicht. Paranoia kan je...

Kort nieuws

Vrienden van Kerwin is te bereiken via een email naar info@kerwin.nl en je kunt op internet kijken bij kafka.antifa.net Comverse Vorige week is Huseyin Baybasin door het Bossche Gerechtshof tot levenslang veroordeeld. Het Hof achtte bewezen dat hij...

Luistert Israël mee?

Muurkrant (zie onderaan), die eind 2001 begon wordt uitgebreid ingegaan op de betrokkenheid van de Israëlische firma Comverse Infosys bij de aftap-apparatuur die op vrijwel alle tapkamers bij de Nederlandse recherche voorhanden is. Maar ook de...

Assets

Verint kan ook op afstand wat laten meedraaien. Maar je zal altijd zien: daar hadden ze ook storing. Verint heette vroeger Comverse en verzorgt al sinds 1994 het afleggen van ondeugende en deugende Nederlanders. Geen toevallig jaartal trouwens. Zo...

Een legostukje van 9/11 (002)

die telefonisch gewaarschuwd werden om thuis te blijven. En Odigo was financieel verbonden met de Israëlische onderneming Comverse, die zich later weer lieerde met het eveneens van Israëlische huize zijnde Verizon. Alledrie informatieverzamelaars en ten...

Valt er nog wat te putten? (011)

het huidige weer nauwelijks voorstellen. Die teeps waren namelijk contractueel verzameld door de Israëlische onderneming Comverse en konden door onze eigen bromsnorren en aanverwante artikelen pas worden afgeluisterd cq. omgeploegd na tussenkomst van de...

Valse vlag (052)

dat de gebeurtenissen in Bataclan alle kenmerken vertoonden van vals vendelzwaaien. Stay tuned. (1) Zie onze serie "Comverse" (2) Zie aflevering 50 van deze serie dd. 13 november 2016. (3) Zie voor Roy, vooral in verband met diens activiteiten die later...

Valt er nog wat te putten? (012)

Surpriiiiise. Gisteren werden we blij verrast met dit bericht over Kobi Alexander. Voormalig CEO van Comverse. Een Israëlisch It-vehikel dat rond de eeuwwisseling ondermeer verantwoordelijk was voor de ontwikkeling van software voor de instant-message...

Carl Armfelt (039)

en Eppie. Btw. Ons hart sprong nog wel even open toen Whitney de perfide rol van de Israëlische IT-firma's Amdocs en Comverse (later Verint) beschreef (10). Goeie ouwe tijd. Geniet en stay tuned (JP). (1) Zie aflevering 10 van de serie “De doos van...

Van Estoril naar Zandvoort (250)

en Eppie. Btw. Ons hart sprong nog wel even open toen Whitney de perfide rol van de Israëlische IT-firma's Amdocs en Comverse (later Verint) beschreef (10). Goeie ouwe tijd. Geniet en stay tuned (JP). (1) Zie aflevering 10 van de serie “De doos van...

Kosher spying (007)

ondernemer hij daarbij matste moet nog worden uitgevogeld. (2) Blader in dit verband bijvoorbeeld nog eens onze serie “Comverse” door.

Zorgelijk (002)

567. Gaan over Pierre Salik en de weduwe samen op stap naar Zwitserland om wat poen onder te brengen. (3) Zie de serie “Comverse” en wie weinig geduld heeft verwijzen we naar aflevering 18.