Skip to main content

Kuifje en de diskettes (001)

08 april 2017

donderdag 8 december-2005
Voor de bakker. Dankzij een slordige meneer van een Rotterdamse snuffelbrigade weten we nu zeker dat Pim Fortuyn voortdurend in de kieren werd gehouden. De vraag of dat ook op 6 mei 2002 het geval was, wordt ineens weer valide. Vooral ook omdat de Hilversumse bromsnorren wel heel snel ter plaatse waren om Volkert van der Graaf een paar kettinkjes aan te leggen. Maar dit terzijde.
Kennelijk was er door de RID, een Rotterdams uitzendburo van de AIVD, een “fagfile” van Fortuyn aangelegd, waarin ondermeer diens avonturen met Marokkaanse jongetjes waren geboekstaafd (1). De reden voor dit soort geschiedschrijving is duidelijk. Als het nodig mocht zijn wordt er op de desbetreffende politicus druk uitgeoefend om in de pas te lopen. We hoeven alleen maar te denken aan Fortuyn’s ommezwaai in de kwestie rond de aankoop van de Joint Strike Fighter en we weten waar we het over hebben.
Ook andere kometen aan de LPF-hemel mochten zich trouwens verheugen in de aandacht van de rubberzolen. Het vereist geen IQ van 120 of meer om erachter te komen wie dat waren. Een vluchtige blik in de serie "Schimmen achter Pim" op onze Followupsite is al voldoende.
Ging het om een Haagse schrikreactie op de waanzinnig groeiende populariteit van de kale dandy bij de heffe des volks? Niet alleen. Want ook de strapatsen van politici uit de rijen van de Partij van de Arbeid en D’66 werden op diskette vastgelegd. Zonder enige twijfel hoorde bijvoorbeeld oud-PvdA-leider Ad Melkert tot dat gemêleerde gezelschap (2).
Dat op andere diskettes die toevallig niet bij Kuifje R. de Vries terecht zijn gekomen, informatie staat over luitjes van de SP en Groen Links staat vast. Het Koude Oorlog-syndroom is blijkbaar nog niet uitgebannen binnen de Haagse machtscentra. Ondanks het feit dat de commies zijn ingeruild voor mohammeds. En gezien de vlijt waarmee Jan Peter Efteling de bevoegdheden van de snuffeldiensten uitbreidt, mogen we nog heel wat meer van dit soort shit verwachten. Vooropgesteld tenminste, dat er af en toe weer een diskette bij Kuifje wordt bezorgd.
Welgemeend advies aan volksvertegenwoordigers: ga niet om met twijfelachtige lieden en hou je fluit binnenboord.

(1) De BVD zou niks zien in het verzamelen van dit soort gegevens. Althans dat werd beweerd nadat er aarzelend iets naar buiten werd getild over de pedo-affaires van oud-CPN topman Joop Wolff (zie "Wolff in de klem" op de site van de Morgenster) en bij een actie van rechtse rakker Yge Graman (zie het artikeltje over de Haagse madame “Olga” dd. 26 augustus 2002).
(2) Zie onze berichtgeving uit 2002 over Melkert’s hobby in Lederhosen en soortgelijke attributen.

Klik hier om uw reactie toe te voegen
08 april 2017
Kuifje en de diskettes