Skip to main content

Een Specht maakt nog geen zomer (033)

27 februari 2017

woensdag 24 maart-2010
BOOM staat voor Bureau Ontnemingswetgeving Openbaar Ministerie. Dat bureau is gevuld met beffen die voortdurend bezig zijn met het afpakken van eigendommen van veroordeelde onverlaten. Ook in het buitenland. Als dat niet lukt gaan ze over tot andere maatregelen.
Zo ook bijvoorbeeld in het geval van onze oude vriend Friedrich Adolf "Bob" Specht. De boeiende illusionist, die ooit in Panama zulke caliente connecties onderhield met luitjes als Noriega en Balladares en via zijn Zwitserse gabber Stephan Frischknecht met een stel geheimschrijvers die onwelriekende Amerikaanse bonds ter waarde van drie triljoen op de markt probeerden te flikkeren (1). Hij probeert redelijk wanhopig de jongens en meisjes van BOOM van zich af te houden, maar dat lukt niet erg. In verband met die kwestie stuurden wij de volgende mail BOOMwaarts. Komt ie:

"Wij vernamen uit betrouwbare bron dat de ontneming van de op criminele wijze verkregen miljoenen van Friedrich Adolf Specht en diens gade moeizaam verloopt. In die mate zelfs dat u zich genoodzaakt zou hebben gezien om uw Duitse collega's te verzoeken mevrouw Specht uit te leveren aan Nederland, tenzij op korte termijn 1 miljoen euro wordt overgemaakt. Ten behoeve van een vervolgartikeltje in de serie "Een specht maakt nog geen zomer" zouden wij graag willen weten of die informatie juist is".

Kregen we spoorslags van de communicatieadviseur te horen dat ze over het betrokken ontnemingsonderzoek niks kunnen zeggen. Weinig transparant, maar het is niet anders. Nooit geschoten, nooit een gat in het plafond. Over Friedrich Adolf binnenkort meer in dit theater. Stay dus tuned.

(1) Voor een opfrissertje van uw geheugen verwijzen wij graag naar de serie "Bob Specht" op onze "Followup"-site.

Klik hier om uw reactie toe te voegen
27 februari 2017
een specht maakt nog geen zomer