Skip to main content

Meten met 2 maten

dinsdag 3 juni-2014
Enkele dagen geleden werd in de Amerikaanse pers gesuggereerd dat er een nieuw initiatief in de vorm van een voorstel in de VN Veiligheidsraad op tafel zou komen, ingediend door Luxemburg, Australië en Jordanië. Doel van het voorstel was om humanitaire hulp in Syrië mogelijk te maken door op vier plaatsen de grens te openen, zonder dat het bewind van president Assad daar toestemming voor geeft. En, indien nodig dit met militaire middelen mogelijk te maken. Conform hoofdstuk 7 van 't handvest van de VN. Toegejuicht door Westerse landen uiteraard. Inmiddels is het juni geworden en Rusland neemt het voorzitterschap van de Veiligheidsraad op zich. Rusland komt met een initiatief: een voorstel om te komen tot maatregelen om humanitaire hulp in de Oekraïne mogelijk te maken door op een aantal plaatsen de grens te openen, zonder dat het bewind in Kiev daar toestemming voor geeft. Ook toegejuicht door Westerse landen? Wakker worden!

Klik hier om uw reactie toe te voegen