Skip to main content

Zorgelijk (006)

03 juni 2023

Door Jan Portein.

Als het beeld dat wij hebben van de entree van JPE bij het hem wezensvreemde Bartimeus juist is, dan zou hij na een niet nader omschreven nummertje vrijwilligerswerk door bestuurder Jan Naaktgeboren bij een eenzame bushalte zijn opgepikt en bij de instelling zijn afgeleverd voor een definitieve aanstelling (1). Dat klinkt als een fluitje van een eurocent en grosso modo is dat ook zo. Ware het niet, dat je voor je aan de slag kan met een dergelijk stukje onbetaalde arbeid voor nooddruftigen wel eerst een VOG-tje moet overleggen. Oftewel een verklaring van onbesproken gedrag. Opgemaakt door een eerzame ambtenaar bij de gemeente waar je woonachtig bent. Naar verluidt is de bus met chauffeur Naaktgeboren en directeur in spe Elenbaas zonder te stoppen die VOG-halte gepasseerd. Kan duiden op een houding van schijt aan de buren, daar gaat ie nog een keer. Maar het risico dat de hierboven genoemde ambtenaar zou struikelen over de reden tot het enigmatisch ontslag van JPE bij Van Lanschot kan wat ons betreft ook een goeie reden zijn geweest om de halte plankgas te passeren. Hoe dit ook zij, de combine Naaktgeboren - JPE is sindsdien ijzersterk gebleken.
Neem nou bijvoorbeeld opnieuw het conflict met een van de cliëntenraden van Bartimeus. Na de dreun die de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden aan de Raad van Bestuur en JPE had uitgedeeld (2), betrokken de beide laatstgenoemden de Mourinho-stelling: de scheidsrechter i.c de LCvV moest nodig een bril aanschaffen. Formeel was het besluit om het verzoek van de RvB en JPE om de dwarsliggende cliëntenraad te ontbinden misschien juist. Maar wat loste dat op? Noppes. Dus wat deed de grimmige combine toen de cliëntenraad de wedstrijd na de benutte penalty normaal wilde vervolgen? Zij gooide kribbig de kont tegen de krib. Eerst moesten er wat babbelsessies komen over de conflicten die de aanleiding hadden gevormd voor de gang naar de LCvV. Om in een wat rustiger vaarwater te komen. Die sessies zouden dan worden voorgezeten door de voorzitter van de RvB, Julianne Meijers. En namens de organisatie worden bijgewoond door de buschauffeur en JPE. Mocht dat een beetje knappies verlopen dan kon de betrokken commissie haar werk hervatten en in coöperatie met de combine het contact met de andere cliëntenraden herstellen. Je houdt het niet voor mogelijk. Je hebt de wedstrijd verloren, maar bepaalt vervolgens doodgemoedereerd wat en vooral hoe de competitie verdergaat. Terwijl je weet waar de shit vandaan komt. Talking about shit. Er zouden al geruime tijd anonieme e-mails door de spelonken van Barlimeus dwalen met ondermeer “onwaarheden” over JPE. De anonimus in kwestie zou zich zelfs te buiten zijn gegaan aan dreigende taal en dat zou voor de combine reden zijn geweest om recherchebureau Hoffmann in te schakelen voor het achterhalen van de dader. Kortom, shock and awe in een instelling voor gehandicapten die vaak een gevorderde leeftijd hebben. Het wachten is nu op de babbelsessies en Hoffmann's Vertellingen. Het lijkt wel een opera. Stay tuned.

(1) Zie aflevering 3.
(2) Zie voor die dreun aflevering 5.

Klik hier om uw reactie toe te voegen
03 juni 2023