Skip to main content

Octopussy (522)

vrijdag 28 februari-2014
Ja hoor. Eindelijk weer eens sjoege. Vanuit Marbella. Van Robbie van de Rhee. En dat was een enorme verrassing, want volgens zijn maatje Marco had Robbie zich na zijn persoonlijk faillissement in juli 2013 uit Ener2save teruggetrokken. Maar dit terzijde. Om niet voor de zoveelste keer te worden beschuldigd van eenrichtingverkeer hierbij de hartekreet van onze Robbedoes. Verbatim. Komt ie:

"Wederom richt ik mij tot u in uw hoedanigheid van uitgever van Stichting de Stelling en haar uitgave Stelling/Kleintje Muurkrant. Sinds 2005 heeft u, dan wel hebben derden onder uw verantwoordelijkheid, regelmatig op lasterlijke wijze onzin over mij gepubliceerd op de website van De Stelling. Voor de door u aldaar gebezigde kwalificaties heb ik u al aansprakelijk en verantwoordelijk gesteld, zolang deze zaak nog onder de rechter is ga ik daar verder niet op in (1).
Anders is het met de bedrieglijke berichtgeving die u nu als een soort serie op uw website plaatst al dan niet afkomstig van Marlon B. Naar ik heb begrepen heeft het bedrijf Ener2save u ervan op de hoogte gebracht dat zij en en ook ondergetekende worden afgeperst en bedreigd door deze heer (2). De heer B. heeft een verklaring ondertekend waarin hij bevestigd in de email bestanden van mij en Ener2save te hebben ingebroken (3). Ener2save heeft daarvan ook strafrechtelijk aangifte gedaan. Door het plaatsen van gestolen en gemanipuleerde bestanden en e-mails tracht deze afperser zijn eisen meer kracht bij te zetten (4). Kennelijk heeft hij nu ook mailbestanden met adresgegevens die hij niet zou behoren te hebben daarbij buitgemaakt. De e-mails die u citeert zijn vervalst, en zeker niet met die tekst van mij afkomstig (5). Door mee te werken aan deze praktijken maakt ook u zich mede schuldig aan afpersing en chantage, althans biedt u daartoe gelegenheid, zonder ook maar in de geringste mate aan uw verificatie verplichting of de in de journalistiek gebruikelijke hoor en wederhoor te voldoen. Ik houd u voor alle hieruit voortvloeiende schade verantwoordelijk. En overweeg strafrechtelijk aangifte jegens u te doen indien u deze berichtgeving niet staakt, van uw website verwijderd en verwijderd houdt.
Ten overvloede vermeld ik noch dat door ons nimmer ook maar 1 van de adressen uit de genoemde bestanden is benaderd voor wat voor doel dan ook en het is mij tot op heden niet bekend dat deze bestanden gestolen zouden zijn (6)
”.

Nou, Robbie, wat die lasterlijke onzin betreft die wij sinds 2005 over jou hebben gepubliceerd: alles kwam uit officiële stukken en je bent ook niet voor niks tegen een gevangenisstraf van 14 maanden en een persoonlijk faillissement aangeblunderd. Wat die “kwalificaties” betreft (1): je bent een oplichter en niet zo'n kleintje. Wat je bedoelt met die “zaak” onder de rechter ontgaat ons, maar we zijn ook nog niet goed wakker.
Dan zeg je onder (2), dat je hebt begrepen dat je maatje ons heeft verteld dat jullie worden afgeperst en bedreigd door Marlon B. Je hebt begrepen?! Kom op Robbie, hou je niet van de domme. Je leest elke dag Kleintje Muurkrant en uiteraard heb je aflevering 513 niet gemist.
Bij punt (3) beweer je dat Marlon B. zou hebben ingebroken. Dat hoefde helemaal niet, want als jouw It-medewerker kreeg hij alles gewoon toegestuurd. Of het helemaal netjes was dat ie zijn positie gebruikte om zijn uitblijvende salariëring af te dwingen is misschien voor discussie vatbaar, maar het was wel begrijpelijk. Wij herinneren ons trouwens nog een schrijnend gevalletje van uitblijvende salariëring, dat in aflevering 460 aan bod kwam. Je bent niet alleen een oplichter Robbie, je bent ook een smeerpijp.
Verder zou Marlon volgens jou (4 en 5) de mails en bestanden die je hem toezond gemanipuleerd cq. vervalst hebben. Volgens Marlon zelf gaat het om oorspronkelijk materiaal en om je de waarheid te zeggen, zo ziet het er ook uit.
En dan je uitsmijter (6). Wij hebben nooit en nergens beweerd dat je die bestanden zou hebben gestolen. Wel vragen we ons af, waarom je ze hebt bewaard, terwijl je “nimmer” ook maar 1 adres daaruit hebt benaderd. Maar misschien wederhoren we dat nog eens. Sterkte Robbie. See you in court. Stay tuned.

Klik hier om uw reactie toe te voegen