Skip to main content

De kleine Dienst (002)

09 april 2017

vrijdag 7 december-2012
Er waren nog meer griezels. Naast adellijk opperhoofd Hans Christoph von Stauffenberg, adellijk spaarvarkenhoeder Casimir zu Sayn-Wittgenstein en eenvoudig adviseur Henry Kissinger speelden bijvoorbeeld ook Karl Theodor zu Guttenberg, Hans Langemann en Wolfgang Langkau dragende rollen bij de samenzwering tegen de democratisch gekozen sociaal-democratische Bondskanselier Willy Brandt. Alle drie gerenommeerde medewerkers van de Bundes Nachrichten Dienst. De landelijke speurneuzendienst die tussen 1955 en 1968 onder leiding stond van Hitler’s spionagechef in de oostelijke Lebensraumgebieden van het Derde Rijk. Voor wie zij in de slag waren om na een eventuele Putsch Duitsland richting Vierde Rijk te dirigeren is niet moeilijk te raden: de Beierse CSU-Führer Franz Joseph Strauss.
Hoe denkbeeldig was die Putsch? Nou net zo denkbeeldig als bijvoorbeeld in België. Ook daar verzamelde eng rechts zich stiekem om als de tijd rijp was een staatsgreep te forceren. Een van de vehikels die daarvoor nijver het nodige grondwerk verrichtte was de Cercle Pinay. Een geheime pan-europese organisatie die in het leven was geroepen door de Franse oud-minister Antoine Pinay en diens Darth Vader Jean Violet (1). En hoe geinig kan iets wezen, er bestond een nauwe band tussen de Beierse kleine Dienst en de Cercle Pinay.
Kwootje uit het in 1984 uitgegeven boek “V” (van Violet) van de Franse auteur Pierre Péan. Komt ie:
“Een ander belangrijk contact van de Cercle Pinay: Strauss en diens aanhang. In het bijzonder oud-minister dr. Mertes en graaf Von Stauffenberg. “De Duitse graaf is een van de sleutelfiguren van een inlichtingendienst van de CSU” schreef de Spiegel in 1982. Die inlichtingendienst wordt financieel ondersteund door een “ studiegroep van internationale vraagstukken”, die dateert uit beginjaren zeventig en als basis diende voor een inlichtingendienst van de CSU (2). De adviseur ervan was oud-brigadegeneraal Wolfgang Langkau, die later de strategische afdeling van de BND bestierde. Graaf Stauffenberg, door intimi beschreven als een specialist in manipulatie, is een relatie van Violet”.
In de kern is het nieuws over “Der kleine Dienst” dus niet nieuw, maar wel veel gedetailleerder. En in de context van het recente schandaal rond het door de Duitse speurneuzendiensten ondersteunde, moorddadige neo-nazi trio uit Zwickau het zoveelste teken aan de wand (3).

(1) Grijp naar onze zoekmachine en rammel er “Pinay” uit.
(2) Deze “Arbeitskreis für das Studium internationaler Fragen” stond onder toezicht van poenverzamelaar Zu Sayn-Wittgenstein, die in Liechtenstein ook een dergelijk spaarvarken beheerde.
(3) Vgl. ondermeer de artikeltjes “Vereinigung Nazionalsozialistischen Untergrund” dd. 19 december 2011 en “Foetsie” dd. 30 juni 2012.

Klik hier om uw reactie toe te voegen
09 april 2017
De kleine dienst