Skip to main content

Eens begraven blijft begraven (001)

09 april 2017

donderdag 30 augustus-2012
Er was een oud fillempie gevonden. Een paar weken geleden. En daar stond een interview op met kapitein Raymond Westerling (rip). Hij gaf daarin openlijk toe dat hij en zijn manschappen na WO II in Indonesië dingen hadden gedaan die ruim en breed onder het hoofdje “oorlogsmisdaden” cq. “misdaden tegen de menselijkheid” vielen. Maar hij handelde in opdracht van Den Haag. Net als indertijd Jan Pieterszoon Coen en andere Nederlandse bloedzuigers met de door Jan Peter Lullo zo bewonderde VOC-mentaliteit.
Na de uitzending van het fillempie, dat de toenmalige baasjes van de glazen tiet in 1969 niet durfden uit te zenden uit angst voor represailles, leefde hier en daar de verwachting dat er eindelijk een diepgaand onderzoek zou volgen naar de ellendige na-oorlogse gebeurtenissen in ons Aziatische wingewest. En wie daarvoor in Den Haag verantwoordelijk waren geweest. Maar die verwachting werd schielijk geaborteerd. Geen gegrut in begraven affaires. Fillempie of geen fillempie. Want dan krijg je niet alleen weer dat geouwehoer over al die dooie Indiërs, maar ook over de moord op generaal Spoor (Westerling’s hoogste baas in die heikele periode), de moord op vaandrig Aernout (snuffelaar in Indië), de verdwijning van de Nakamura-schat, de rol van Westerling bij een geplande Haagse couppoging in 1965 en de treinkaping in Wijster etcetera etcetera. Mogen wij bedanken (1).
Deze Haagse begrafeniscultuur blijft overigens niet beperkt tot de na-oorlogse periode. Ook een reeks van formidabele vuiligheden uit de oorlog zelf zijn onder leiding van de door Den Haag ingehuurde ceremoniemeester Lou de Jong en zijn discipelen zorgvuldig six feet under gemanouvreerd. Waaronder verraadzaken en dubbelspel waar zelfs zwaar uitgehongerde honden geen brood van lusten.
Zo beschreven wij bijvoorbeeld, weliswaar heel summier, de op zijn minst merkwaardige rol die jonkheer Six en zijn rechterhand Gerben Sonderman hebben gespeeld als leidend duo van de verzetsgroep OD en gabbers van verzetsleider prins Bernhard. Een kwoot uit het artikel “Tango dissonante” uit oktober 2000: “ ... Six beschikte samen met Sonderman over een eigen radioverbinding met prins Bernhard. Die zender bevond zich in een leeg appartement in de zogenoemde “Wolkenkrabber” aan het Victorieplein in Amsterdam-Zuid. Ettelijke malen werd de zender uitgepeild, waarna op de bekende Duitse wijze alle bewoonde appartementen werden uitgekamd. Het lege appartement werd telkens ongemoeid gelaten. Rare jongens die Germanen” (2).

Je houdt het niet voor mogelijk, maar deze week kregen we daar een actie op. Komt ie:

"In reactie op uw artikel in de Morgenster het volgende: Six had nog een zender tot zijn beschikking. Deze stond in de N-H-diaconie naast het oudeliedengesticht Amstelhof (de huidige Hermitage). Dat was het onderkomen van mijn ondergedoken vader Dirk Hulsman en zijn in verwachting zijnde vrouw A.H. Hulsman – Broek. In dat huis stond een zender op zolder waar veertien marconisten werkten, waaronder mijn vader. Een gedeelte van hen ligt nu op de erebegraafplaats in Overveen. Six had een geheime telefoonlijn vanuit de Koepelkerk, waar hij zich schuil hield. Six, Sonderman en Bührmann hielden soms samenkomsten bij mijn ouders thuis.
Op 30 januari 1945 vond een Duitse inval plaats, waarbij de aan het werk zijnde mannen werden opgepakt. Allen werden op 14 april 1945 gefusilleerd. Hun geschiedenissen zijn terug te vinden op de website van Roozenoord en de erebegraafplaats.
Mijn moeder voelde verraad. Zij heeft na de oorlog intensief geprobeerd inlichtingen te krijgen. Dr. Lou de Jong raadde haar af verder te gaan. Ik was er getuige van dat mijn moeder Pieter Six aansprak. Deze draaide zijn rug om en liep weg. Mijn moeder hevig geëmotioneerd achterlatend. Toen kreeg mijn moeder bezoek van een inlichtingenman. Hij raadde haar sterk af door te gaan met haar onderzoek, mede in verband met mijn toekomst. Een paar dagen later vloog een kogel door het naburige huis. Tot haar laatste dagen heeft mijn moeder dit niet kunnen verwerken.
Volgens een broer van mijn moeder voelde mijn vader zich niet veilig bij zijn eigen superieuren. Hij zou gezegd hebben: “Als ik het verzet verlaat word ik door de OD gedood. Blijf ik, dan pakken de Duitsers me”. Het idealisme van bevrijding van het land en bescherming van de Joden raakte verzeild in een spel van schimmige macht.
U begrijpt dat de gegevens over Gerben Sonderman bij mij alle bellen lieten rinkelen. Was de Ordedienst een organisatie die de macht tot zich wilde trekken en daardoor gevaarlijk werd voor haar eigen mensen?
Ik heb met een vriend geprobeerd meer gegevens over de OD te verkrijgen. Mede omdat ik vermoed dat zij een rol heeft gespeeld bij de Velser affaire, waarbij communistische verzetsstrijders nog vlak voor het einde van de oorlog werden vermoord. Nog steeds wordt dit feit onderzocht. Wij konden echter alleen krantenknipsels krijgen. Er ligt nog heel wat in gesloten kluizen. Met een vriendelijke groet, Dirk Hulsman
”.

Hoort u het eens van een ander. Geen gewob meer. Geen gesnuffel. Was getekend Piet Hein Donner.

(1) Een paar van die affaires komen voorbij in artikelen rond prins Bernhard op de site van de Morgenster.
(2) Stort u zich voor meer van dit soort lekkere hapjes op de site van de Morgenster.

Klik hier om uw reactie toe te voegen
09 april 2017
Eens begraven blijft begraven