Skip to main content

Tussen premies en piraten (087)

28 februari 2017

woensdag 23 oktober-2013
Hoe hing de vlag erbij binnen Hestia /PSL toen directeur Marcel van den Berg zijn zwartboek op het bord van zijn hoogste baas Sjakie van Ek had gesodemieterd? Voor het antwoord op die vraag putten wij uit een mail van Marcel van begin september 2004 aan zijn toenmalige bef, Jeroen Princen. Komt ie:

"Ik mail je vanaf mijn privé-adres, maar ben vandaag vanaf 11.00 uur op kantoor bereikbaar. Even het volgende: zoals je weet heeft Lindhout beslag laten leggen op de aandelen van de werkmaatschappij van Hestia Group. De executie daarvan is uitgesteld tot a.s. 15 september, omdat wij met hem in onderhandeling zijn over het overdragen van de claim op de stichting Amsterdam Thuiszorg in ruil voor finale kwijting (1). Echter door de starre houding van Beumer lijkt die executie onafwendbaar. Beumer c.q. ASAM hebben zich als pandhouder gemeld. Beumer is een separatist. Wat zijn de gevolgen? Wij denken dat we tijdens die zitting aan moeten geven dat we geen kant meer op kunnen en dat de aandelen of moeten verblijven aan Lindhout, die er een koper voor moet zoeken, of aan ASAM c.q. Beumer. Wij verwachten dat Beumer de regie wil houden en de aandelen naar zich toetrekt. Een en ander betekent dat wij van de bende af zijn en onder Hestia Holdings NV verder gaan met wellicht een schadeclaim tegen Fortis ASR. Op deze manier lijkt Beumer in zijn eigen valkuil te lopen. Hij wilde per slot van rekening dat wij Lindhout niet betaalde maar in plaats daarvan ASAM en blijft dus met alle ellende achter. Het kan natuurlijk ook nog dat Beumer en Lindhout zich als pandhouders terugtrekken, waardoor de beslagen alsnog vervallen. Klopt onze gedachtengang?
Nog even over de zogenaamde excuses aan de Raad van Bestuur (2). Indien Beumer niet onze provisies overmaakt en vasthoudt aan zijn standpunt heb ik nog een ander voorstel. In plaats van schriftelijk mijn excuses aan te bieden wil ik dat in een persoonlijk overleg te doen met Van Ek. Pas daarna ben ik bereid om met Beumer om de tafel te gaan. Overigens waardeer ik jouw pragmatische houding, maar ik hoop dat je begrijpt dat wij er voorlopig nog iets emotioneler in zitten, temeer omdat wij weten hoe Beumer handelt. Ik spreek je vandaag nog wel
”.

En dan te bedenken dat zowel Van den Berg als Van Ek en Beumer op 13 november bij de kadi in Utrecht worden verwacht voor een voorlopig getuigenverhoor, waarbij ook bovenstaand gescharrel uitgebreid aan de orde komt. Dat wordt een gezellig dagje uit. Stay tuned.

(1) Voor de problematiek rond Amsterdam Thuiszorg zie aflevering 1 en 2 van deze serie.
(2) Zie voor die excuses de recente afleveringen 85 en 86

Klik hier om uw reactie toe te voegen
28 februari 2017
Tussen premies en piraten