Skip to main content

We zullen doorgaan (002)

17 januari 2016

Kloten Russen. Een paar dagen geleden bombardeerden ze Idlib. Een stad in het noordwesten van Syrië en al een tijdje in handen van Al-Nusra, een side-kick van Al Qaida aka Het Schijthuis. Min of meer noodgedwongen toegelaten tot de rangen van het “gematigd verzet”. Al weten lezers van Kleintje Muurkrant al jaren dat al die fanatieke Mo-groeperingen een tastbare link hadden met de CIA en andere Amerikaanse volières (1). Goed. Wat gebeurt er bij die Russische aanval op Idlib?
Het onderkomen van de Syrian Emergency Task Force (SETF) wordt geminimaliseerd. Een door de tent van Joe Biden gestiekte NGO, die wat doet in de hulpverlening en onder leiding staat van ene Mouaz Moustafa. Een ooit naar de USSA verhuisde Syriër, die voor zover wij weten nooit aan damesgrabbelen met oud en nieuw heeft gedaan.
Wel had ie een paar jaar geleden de leiding van de LETF die zich bezig hield met het op de been houden van nooddruftige burgerslachtoffers van de Al-Nusra veldtocht in Libië en de NATO-bombardementen. En van de gelegenheid gebruik maakte om een zootje disinformatie de wereld in te pompen. In wezen hoef je dus geen vraagtekens te zetten bij de aanwezigheid van SETF in het door Al-Nusra beheerste Idlib. Ook niet over de vette berichtgeving vanuit die stad. Hoe was het ook weer? Al Qaida was verantwoordelijk voor 9/11. Al redenerend ... laten we dat niet doen. Stay tuned.

(1) Voor de meest recente info daarover kan u terecht bij aflevering 8 van de serie “Ein Reich” dd. 5 januari 2016.

Klik hier om uw reactie toe te voegen
17 januari 2016
We zullen doorgaan