Skip to main content

Freedom House (009)

31 maart 2017

donderdag 15 april-2010
De titel van deze serie heeft net zoveel te maken met vrijheid als de hersenspinsels van Mozart Wilders of die van Papi Berlusconi. Wie deze serie tot zich heeft genomen via onze Followupsite weet dat.
Bovengenoemd spookslot herbergt namelijk dracula's als John MacCain, James Woolsey en Mort Abramovitch, die hun lieflijke werkzaamheden jaar in jaar uit vooral hebben kunnen voortzetten dankzij de vorstelijke bijdrages van George Soros' bloedbank, waarvan de administratie zo keurig wordt bijgehouden door prinses Mabel Oranje-Wippe Smit.
Wat die werkzaamheden zijn? Het voeren van een stille geopolletieke oorlog met de Ruskies en de Nachwuchs van Mao. Niet ergens achter in de Karpaten, maar in de woeste gebergtes tussen het Russisch-Chinese trapveldje en dat van de door Mohammed geïnspireerde jongens. Met als inzet de oliebeker met de grote oren en de ook niet te versmaden verwarrende middelenschaal. Kortom, poen. Veel poen. Het woord achter de vrijheid. De vrijheid van Freedom House.
Daartoe is in Kyrgizië na president Akayev (2005) nu ook zijn opvolger Bakiyev uit zijn stoel gewrikt. Beide heren dachten de Amerikaanse luchtmachtbasis Manas dicht te kunnen gooien. No way Calvé. Die basis is van enorme betekenis voor het op gang houden van het sabelzwaaien in Afghanistan ten behoeve van de delfstof- en drugswinning en de begeleiding van opstandige islamitische rekels, die bereid zijn desnoods tijdelijk in de ganzenpas van Obambam te lopen (1).
Inmiddels heeft de Kyrgizische interimleider Roza Otanbayeva al verklaard dat de leaseovereenkomst voor Manas zal worden verlengd en uitgebreid. Diezelfde Roza pleitte in 2005 voor een nauwere samenwerking met de buitenlandse financiers van de anti-Akayev coup: haar "vrienden van het Freedom House". Omdat die verrekte ouwe commie Bakiyev de verkiezingen won ging de geplande Roza-revolutie toen niet door. Maar naar het zich laat aanzien, nu wel. Al zal dat niet zonder slag of stoot gaan. Manneke Medvedev heeft al een Kyrgische burgeroorlog in het vooruitzicht gesteld. Maar ach, een oorlogje min of meer doet er niet zoveel toe. Polletiek is oorlog. Stay tuned.

(1) Vgl. de heer Abdalmalek Rigi, directeur van de Iraanse terreur-BV Jundullah, die op weg was naar Manas voor een warm gesprekje met Richard Holbrooke, toen hij door smurfen van de Iraanse speurneuzendienst bij het kraagje werd gepakt. Naar eigen zeggen had hij eerder in deze eeuw ook al eens Jaap de Hoop Scheffer een pakkerd gegeven. Jammie.

Klik hier om uw reactie toe te voegen
31 maart 2017
Freedom House