Skip to main content

Tussen premies en piraten (058)

28 februari 2017

donderdag 21 juni-2012
Nee, houden ze niet van. De baasjes van staatsverzekeringsbedrijf ASR. Negatieve publiciteit is uit den boze en moet tegen elke prijs worden voorkomen. In onze berichtgeving over hun juridische schimmengevecht met oud-PSL eigenaar Jos Lindhout is in dit verband al menig vuil truukje voorbijgekomen, dat om eens wat te noemen in de Kuip met een rooie kaart zou zijn gehonoreerd (1).
In aflevering 53 veegden wij de weg al schoon voor de (voorlopig) laatste truuk uit de reeks. Ging om het in de poep rijden van een voorlopig getuigenverhoor waarin ook Sjaak van Ek (onder andere voormalig hoofdbons ASR, voorzitter van de Utrechtse regionale oplappers en voorzitter van de RvC van het bij goklustigen zo geliefde FC Utrecht) en Jos Baeten (huidige hoofdbons) op het verlanglijstje stonden. Allereerst liet de met ons belastinggeld voortwoekerende assuradeur één dag voor de zitting zijn befkantoor Derks, Star, Busmann een verweerschrift indienen. Hoort ultimo twee weken vantevoren te gebeuren, maar voor een staatsbedrijf gelden blijkbaar andere normen. Dat verweerschrift werd ter zitting met de grond gelijk gemaakt, maar de procedure verliep desondanks voor ASR buitengewoon gunstig. Dat had alles te maken met het listige telefoontje waarmee befkantoor Baker, Tilly, Berk (BTB) werd verrast op de ochtend van de zittingsdag. Het telefoontje kwam van het hoofdkantoor van ASR en BTB (blotebene naast PSL één van de eisende partijen) zag zich naar aanleiding daarvan genoodzaakt om zijn vertegenwoordiger die al onderweg was naar de rechtbank om ondermeer de als getuige opgeroepen accountant van BTB Eric van Gerwen bij te staan terug te roepen. Zonder enige motivatie.
Jos Lindhout daarover: " ... uiterst vreemd als er tijdens faillissement nog een nota openstaat van 90.000 euro en die inmiddels inclusief wettelijke rentes is opgelopen tot rond de 150.000 euro. Overigens was Eichner (ASR!) hier in het verleden verantwoordelijk voor en heeft Berk nb. opdrachten verstrekt om nog snel even de boeken bij te werken, zodat bij faillissement in ieder geval voldaan is aan de (minimale) verplichting inzake deponering (2).
Leuk voor de advocaat die, eenmaal aangekomen op de rechtbank, de rechtbank mag mededelen dat ook op hem onbekende gronden een niet onbelangrijke procespartij zich plotseling terugtrekt. Het verzoekschrift wordt hierdoor alsmede de in het verweerschrift geponeerde flagrante leugens afgewezen. Die leugens waren dusdanig doorzichtig dat ASR ervoor koos om e.e.a. pas 24 uur vantevoren in te dienen, zodat wij eigenlijk niet meer konden reageren (3). PSL koos ervoor om de zitting toch door te laten gaan en dat is achteraf een grote fout gebleken, met als gevolg dat de zaak werd afgewezen.
Na Banning Advocaten is mede-procesvoerder Baker, Tilly, Berk de tweede crediteur die om zeer onduidelijke redenen ineens afhaakt. Uiterst curieus, maar het geeft wel te denken, daar interventies van ASR-zijde in dit dossier geen zeldzaamheid zijn en men er werkelijk alles, maar dan ook echt alles aan doet om de deksel op de beerput te houden
“.
Het is dat Krezip uit mekaar is gepletterd, anders zouden ze nu in de ASR-reclame kunnen optreden met de song "Sweet Good Lies". Stay tuned.

(1) Zie bijvoorbeeld het merkwaardige, door ASR geïnitieerde optreden van Lindhout’s voormalige advocaat Peter Dijkmans in aflevering 20 van deze serie.
(2) Bespring voor Eichner onze zoekmachine. Buitengewoon leerzaam.
(3) Zie voor de tekst van het verweerschrift en het latere commentaar van Lindhout aflevering 55.

Klik hier om uw reactie toe te voegen
28 februari 2017
Tussen premies en piraten