Skip to main content

Vrienden onder elkaar (036)

20 februari 2019

Het heeft even geduurd, maar kunst en vliegwerk gaan niet samen. Is hier dan sprake van kunst?
Volgens sommige lezers wel. Die zijn zelfs van mening dat delen van ons oeuvre tegen een nominatie voor de P.C. Hooftprijs aanschurken en daar gaan we graag in mee. Houd de ezel goed in het gareel, we zijn bij een bruggetje aangeland. Een van die bewuste lezers haakte namelijk aan bij onze kunstzinnige berichtgeving over de aan ons Koninklijk Huis verknochte adellijke famielje Van Geen. Geen ouwe adel overigens en van oorsprong zelfs geen volbloed Nederlands. De naam Van Geen is namelijk afgeleid van Van Gent. Parel in het vlakke land, het Vlaanderenland van Jacques Brel. Op het familiewapen van de Van Geentjes staan twee figuren die haar van Simons op hol zouden jagen met daaronder de slogan Fidelis Gratusque oftewel Getrouw en Dankbaar (1). In welke context we dat moeten zien zouden we zo gauw niet weten. En welke interpretatie de door ons in recente afleveringen van deze serie voor het souffleurshokje getrokken Jan van Geen eraan geeft evenmin. Maar volgens eerder genoemde lezer maakte Janus in andere tijden zo goed als elke week getrouw zijn entree bij Prebel BV in Zeist en zocht na gedane zaken meestal dankbaar de buitendeur weer op. Prebel was een bloeiende projectrealisatie- en beleggingsmaatschappij, die tegelijk dienst deed als wasstraat voor ondeugende flappen en onder leiding stond van Henk van de Meene. Wasbaas par excellence. Wat had onze adellijke handelsreiziger in de aanbieding? Awel, percelen grond waarvan hij met zekerheid wist dat er binnen niet al te lange tijd stenen zouden verrijzen. De rest hoeven wij u niet uit te leggen. Meer over deze specifieke materie kunt u trouwens terugvinden in dit artikel waarin wij Janus nog heel boertig met Van Gijn aanduidden en ook ondermeer aandacht besteedden aan de nauwe band van Prebel met de BAM. Een bouwvehikel dat niet toevallig dezer dagen een nieuw financieel schandaal is binnengeblunderd. Dit keer met een tram (2). En Janus? Die fluit wat voor zich heen. En wij weten welk deuntje. Bernadette. Van de Four Tops. Uit de goeie ouwe tijd toen energie nog te betalen was. Stay tuned.

(1) Is hier allemaal uitgestald.
(2) Terug te vinden in de serie “Kafka in Zeist”.

Klik hier om uw reactie toe te voegen
20 februari 2019
Vrienden onder elkaar