Skip to main content

Vrienden onder elkaar (021)

12 november 2017

Een couplet uit een liedje van heel vroeger. Komt ie:

De politie is mijn beste kameraad
De politie weet op alle dingen raad
Als je lastig wordt gevallen
Of je bent in groot gevaar
Bel of roep maar de politie
Die staat altijd voor je klaar
De politie is mijn beste kameraad
Want hij staat je altijd bij met raad en daad
Daarom groet ik de politie
Als 'k hem tegenkom op straat
De politie is mijn beste kameraad”.

Spiegel dat eens aan de werkelijkheid van tegenswoordig. Bijvoorbeeld aan die van de door de overheid en spaarvarkens ondergeschoffelde Peter Lagendijk. Een kleine bloemlezing uit zijn eigen repertoire:

"Voorgeschiedenis.
April 2008 wordt Evert Kroon bedreigd door de gebroeders Van Lent (1). Op 8 mei stelt de onder druk staande stenenstapelaar met hulp van Peter R. de Vries gezamenlijk een brief op, gericht aan hoofdofficier van justitie De Wit. Niet zomaar een brief. Evert stelt zelfs nadrukkelijk dat deze brief als officiële aangifte beschouwd mag worden. Opmerkelijk is in dit verband dat hij bij eerdere bedreigingen in 2003 geen hulp kreeg van de CIE cq. Justitie [vgl. het liedje hierboven, red.] en uit arren moede Peter R. de Vries te hulp riep.
Uit voornoemde brief valt op te maken dat 5 jaar later op 14 april 2008 Kroon weer door dezelfde personen wordt bedreigd en de druk zelfs wordt opgevoerd door een mail aan John van den Heuvel van De Telegraaf. Kort na deze aangifte van Evert Kroon begint onderstaande mallemolen te draaien. Onder regie van Harry van Emden van de politie Utrecht.

Najaar 2008.
In september 2008 komt er een einde aan mijn relatie met mijn ex Karolien. Op dat moment is zij werkzaam bij de DKDB (Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging) en draait zij vooral diensten in Eijkensteijn (Maxima en King Willy) en in Apeldoorn bij Pieter van Vollenhoven. Samen met Karolien was ik lid van de schietvereniging John Cooper in Amerongen. Ooit daar geïntroduceerd door wijlen Cor Schot, die zijn hele leven lang privé-chauffeur is geweest van het Koninklijk Huis, maar bijvoorbeeld ook Leo Geeris (tot voor kort getrouwd geweest met Dreesmann-telg Bernadette Vehmeijer) van hot naar her reed. Via die laatste connectie maakte ik kennis met Cor, die een paar jaar geleden helaas aan kanker is overleden.
8 november 2008 neem ik afscheid van Evert Kroon en verbreek om mij moverende redenen alle zakelijke contacten met hem. Hij wordt op dat moment nog steeds ernstig bedreigd vanuit de onderwereld. Korte tijd later bereikt mij het bericht dat mijn ex Karolien op zondagochtend is klemgereden door Harry van Emden. Zij wordt ervan verdacht brand te hebben gesticht bij mijn voormalige secretaresse Eveline de Wilde thuis in Zeist. Karolien maakt Harry duidelijk dat zij over een alibi beschikt. Op het moment van de brand, waarvoor overigens een beetje spuitgast zijn slang niet uitrolt, zat zij namelijk te lunchen met Jacqueline de Vries. De vrouw van Peter R. Ondanks dat alibi laat Harry haar opsluiten. Curieus: Rond die tijd verbreekt Eveline haar relatie en krijgt slaande ruzie met haar ex over de verdeling van ondermeer de winst op de verkoop van een appartement. Waarom bijvoorbeeld die ex niet als verdachte is gehoord blijft een raadsel. Karolien wordt uiteindelijk na drie dagen vrijgelaten, maar ze blijft verdachte. Aldus haar relaas nadat ze met mij contact had gezocht. En waarom is ze nog steeds verdachte? Omdat haar GSM-signaal was opgevangen door de GSM-mast in de buurt van de woning van Eveline de Wilde. Dat alles roept bij mij twee vragen op:

Waarom heeft Harry niet de GSM-mast gechecked die zich in de directe omgeving bevond van de plek waar Karolien zat te lunchen?
Waarom heeft Harry niet meteen na de arrestatie Jacqueline de Vries gebeld om Karolien's alibi te verifiëren?

Daar komt nog het volgende bij: Eveline de Wilde woont/woonde op de Van Reenenweg, vlakbij het hoofdbureau van politie in Zeist waar Harry resideerde. Tijdens het gesprek dat ik met Karolien had bleek dat op het moment van Karolien's lunch op ons huisadres (destijds de Oranje Nassaulaan in Zeist) de duokaart van Karolien's GSM-nummer geactiveerd was in een ander toestel, waardoor haar signaal niet alleen op de lunchlocatie actief was, maar ook in Zeist vanaf ons woonadres! Ik heb haar na ons onderhoud de duokaart meegegeven. Die heeft ze daarna aan Harry van Emden overhandigd. Ze was definitief geen verdachte meer.
Toch is ook hier iets vreemds aan de hand. Ons huis aan de Oranje Nassaulaan ligt hemelsbreeg 1,5 tot 2 kilometer van het huisadres van Eveline de Wilde (Van Reenenweg). Haar huis ligt op loopafstand van het politiebureau en op loopafstand van het centrum van Zeist. Nou ga je mij niet wijsmaken dat een GSM in de bossen van de Oranje Nassaulaan op 1,5 tot 2 km afstand contact gaat maken met een GSM-mast tegen het centrum van Zeist.
Karolien gaf tevens aan dat al de verhoren van Harry achteraf gezien meer over Evert Kroon, over diens zakenrelaties, over de zaken die ik met Kroon deed, over de vriendschap tussen Kroon en mij en over mij persoonlijk gingen. Helemaal bijzonder werd het toen haar min of meer in de mond werd gelegd dat ik samen met Kroon in de drugshandel zou zitten!
Ik kan niet anders concluderen dan dat een volledig onschuldige vrouw als Karolien (met een blanco strafblad en een waterdicht alibi) onterecht en onder valse voorwendselen is gearresteerd door een overactieve, corrupte diender van het Politiekorps Utrecht”.

Zo. En dat was nog maar het eerste deel van Peter's kleine bloemlezing. Kan je nagaan wat er nog allemaal volgt. Dus stay tuned.

(1) Voor de Van Lentjes op naar de zoekmachine.

Geert
Jezus wat een verhaal. Ben er een beetje stil van. Dat er gegoocheld word met mensen leven was me al pijnlijk duidelijk. Maar zo....
Klik hier om uw reactie toe te voegen
12 november 2017
Vrienden onder elkaar