Skip to main content

Rechtbank verbiedt gluurverhoging!

vrijdag 13 april-2012
De rechtbank in Den Haag heeft vandaag bepaald dat de staat ten onrechte fiscale gegevens van huurders ter beschikking heeft gesteld aan verhuurders. De rechter verbiedt de staat dat te doen, c.q. als het al is gedaan, gebiedt de staat de verhuurders te berichten dat dit niet had gemogen. Volgens de rechtbank is sprake van een 'detournement de pouvoir'. De staatsecretaris had geen toestemming mogen geven voor het verstrekken van deze gegevens voordat daar een wettelijk basis voor is. De uitspraak betreft vier huurders in Amsterdam maar heeft betrekking op alle huurders in Nederland.
De regering heeft deze schending van de privacy van huurders - nog voordat het wettelijk is geregeld - mogelijk gemaakt om per 1 juli een extra huurverhoging te realiseren. Deze betreft mensen met een inkomen boven de 43.000 euro bruto. De Woonbond heeft de maatregel betiteld als gluurverhoging. Het wetsvoorstel is net gisteren aangenomen in de Tweede Kamer, maar moet nog behandeld worden in de Eerste Kamer. Verhuurders beschikken nu al wel over de gegevens van de huurders, zodat zij de extra huurverhoging kunnen aanzeggen. Dat is op basis van de uitspraak van de rechtbank niet rechtmatig. Mogelijk gaat de Staat in beroep tegen deze uitspraak, maar de komende weken moeten de verhuurders de aanzegging van de huurverhoging per 1 juli al de deur uit doen. Recent klaagde de koepel van woningcorporaties Aedes in een brief aan de Tweede Kamer over de onzorgvuldigheid van de gevolgde procedure.
De extra huurverhoging betreft volgens informatie van het ministerie 450.000 huishoudens. Met deze maatregel wil het kabinet de verhuurders extra inkomsten verschaffen, zodat zij vervolgens kunnen gaan bijdragen aan de kosten van de huurtoeslag. Zo worden huurders extra belast om mee te betalen aan de huurtoeslag van andere huurders. De maatregel zou verhuurders bij een gemiddelde jaarhuur van 4.800 (400 per maand) dit jaar meer dan 100 miljoen euro kunnen opleveren (450.000 x 240). Zie hier de uitspraak.

Klik hier om uw reactie toe te voegen