Skip to main content

Octopussy (456)

maandag 27 augustus-2012
2006. De wifi-onderneming Wjoy heeft een paar centen nodig om zijn vleugels wat verder uit te kunnen slaan. Investeerders staan helaas niet meteen te trappelen, maar op een kwaaie dag verschijnt toch sinterklaasje bonne bonne bonne Van de Rhee. En die wil wel wat in de lege lege tonne van Wjoy gooien. Zegge en schrijve 1 euro! Maar hij verplicht zich wel om voor de financiering te zorgen via zijn Projectgroep Atrix Mundi (PAM) aka Telpro Communications Nederland BV.
Dezelfde "groep" die in februari 2007 zo kundig Aether Arcus de poep inreed en leeg achterliet. En laat dat nou een paar maanden later ook geschieden met Wjoy. Jawel. Er was na die ene euro verder namelijk geen ene pepernoot uit de zak van sinterklaasje gekomen. De werknemers beten maanden lang op een memory stick. Tot Wjoy eind april de vlag streek. Een paar dagen voor het faljissement liet de schalkse Robbie van de Rhee alle bedrijfsapparatuur uit het kantoor aan het Amsterdamse Concertgebouwplein naar een onbekend adres overbrengen. Zonder twijfel voor later hergebruik of om het te verpatsen.
Nou had schuldeiser Get-Wireless een rechtzaak tegen Robbie aangespannen omdat het een deel van die technische spulletjes had geleverd onder eigendomsvoorbehoud. Ja, dat was nou jammer, maar door dat faljissement verdween de rechtzaak in de ochtendnevel. Kan je je afvragen of er hier geen sprake was van paulianeus handelen. Maar je kan je zoveel afvragen. Bijvoorbeeld of Robbie de ex-aandeelhouders van Wjoy wel netjes heeft behandeld. Nee dus. Oh zeker, er was een keurige overeenkomst tussen Wjoy en de PAM van Robbedoes, waarbij de aandeelsvorderingen zoals het zo netjes heet gesecuteerd zouden worden via pandrecht op activa. Maar de oud-aandeelhouders van Wjoy konden het mooi schudden, want dat pandrecht kwam nooit van de grond.
Al dit gedreutel zou een beetje curator misschien nog kunnen ontwarren als ie eenmaal de beschikking kreeg over de boekhouding van Robbie’s bedrijfjes. Maar Robbie zit op Gibraltar, Robbie zit in Zwitserland, Robbie zit bij de kapper, Robbie is even onwel, Robbie is bij de sigarenboer om een Staatslot te kopen etcetera etcetera. Boekhouding? Och god, ja, nou u het zegt. Onbehoorlijk bestuur? Ja, en toen? Zo langzamerhand zou je gaan denken dat Robbie ergens protectie geniet. Of zien we nu spoken? Stay tuned.

Klik hier om uw reactie toe te voegen