Skip to main content

Verdacht geknerp rond De Terp (027)

04 juli 2022

Door Jan Portein

U dacht misschien dat De Terp, het voormalige topcentrum van breingrutten en duister gekonkel in Bosch en Duin, voorjaar 2012 zijn zwanenzang ten gehore had gebracht (1). Heeft u gelijk. Maar de geest ervan zweeft af en toe nog rond tussen de bomen van het roemruchte perceel aan de Biltseweg 6. En zo geschiedde het op de onheilspellende dag waarop schaduwboekhoudster Annemarie Jorritsma en Pieterverhuizer Kajsa Ollongren de opdracht kregen het vierde coalitieveld van de liegende fietser te verkennen, dat op het kantoor van notaris Jean-Paul Bolhaar in Amsterdam dit geschrift het levenslicht zag. De ver- cq. aankoop van het Terpterrein plus opstallen. Gezien de data in voornoemd geschrift zou je zeggen dat de niet met name genoemde derde partij al ruim en breed de hand aan de ploeg moet hebben geslagen. Niet dus. En dat bewoog ons om onze oude beproefde methode op de zaak los te laten. We stuurden de volgende mail naar Biltseweg Bosch en Duin BV, een bescheiden vehikel uit de gevarieerde stal van Aalbertsbouw in Loosdrecht. Komt ie:

L.S.,
"Wij doen een journalistiek onderzoek naar de broekzak-vestzak deal rond het perceel Biltseweg 6 in Bosch en Duin. Blijkens de (ver)koopacte zou een niet met name genoemde derde partij i.c. een belegger in zorginstellingen daar een project willen starten. Tot nu toe is van bouwactiviteiten geen sprake. Zou u kunnen zeggen wat de oorzaak daarvan is en vooral welke zorginvesteerder in het geding is".

U bijvoorbaat hartelijk dankend voor uw medewerking,
Krgrds
Jan Portein
Kleintje Muurkrant.

(1) Zie aflevering 26 van deze serie.

Klik hier om uw reactie toe te voegen
04 juli 2022
Verdacht geknerp rond De Terp