Skip to main content

Snoepje

maandag 11 februari-2013
Wij zonden vanochtend bij het kraaien van de haan met veel plezier het volgende mailtje naar het hoofd persvoorlichting van de outfit van Ivo en Fred. Komt ie:

"Geachte heer Kortman,
Nog niet zo lang geleden ontstond enige commotie rond een trip van Gedeputeerde Staten Noord Brabant naar het Italiaanse Parma om daar temidden van antieke bouwsels met zijn allen te brainstormen over de toekomst van de veehouderij in hun provincie. Kosten van dat reisje: 50.000 euro.
Al gauw valt bij een dergelijk evenement de term “snoepreisje”. In dit verband vernamen wij uit doorgaans betrouwbare bronnen, dat de inmiddels door de recente vorming van de Nationale Politie opgeheven Raad van Hoofdcommissarissen cq. Korpschefs bij het scheiden van de markt een studietrip zou hebben gemaakt naar Marokko.
Wij zouden graag van u willen weten of deze informatie juist is. En zo ja, waarom die trip geheim werd gehouden, wat die studie behelsde en of een Nederlands alternatief als Urk of Terschelling niet tot hetzelfde resultaat zou hebben geleid.
”

Het mag dan carnaval wezen, maar we blijven alert. Stay tuned.

Klik hier om uw reactie toe te voegen