Skip to main content

Verdacht geknerp rond De Terp (015)

27 maart 2017

donderdag 22 maart-2007
En jawel. Opnieuw een reactie van een lezer. Ditmaal een gevederde: “Boomklevertje”. En ook hij tsjilpt een alleraardigst deuntje bij elkaar over De Terp en haar hoofdbewoner:

Na het lezen van de uitmuntende stukjes over Bertje in de Muurkrant viel het kwartje bij een van de omwonenden. Na thuiskomst van een vakantie merkte hij op dat er dwars door zijn tuin een draad met paaltjes was gespannen hetgeen het perceel van zijn achterbuurman Bertje aanzienlijk groter maakte en zijn eigen tuin aanzienlijk kleiner. Hij belde terstond Bertje op en vroeg of er sprake was van een misverstand, daar Bertje nu meer dan 10000 vierkante meter bezat en hij nu minder dan 800 vierkante meter. Antwoord Bertje: "VAL DOOD". En hij gooide de hoorn op de haak.
Bertje reageerde ook niet op brieven. Dus werd hij gedagvaard, wat eiser veel poen kostte. Aldus kwam de zaak voor bij Rechtbank in Utrecht. Wat schetste zijn verbazing en ook van zijn advocaat? De rechter was notabene de VICE-PRESIDENT H.J. SCHEPEN. Heeeeeee voor zo'n zaakje een vice-president? Zelden vertoond. Schepen liet zich geen moment onbetuigd om de beweringen van de eiser in twijfel te trekken. Maar partijen waren blij met het tussenvonnis dat het kadaster het uit moest zoeken.
Het kadaster arriveerde ter plekke, mat alles op en gaf door dat de gespannen lijn de juiste afscheiding was. Maar ze waren wel eerst een uur koffie wezen drinken bij Bertje, hetgeen omwonenden ook getuigd hebben. Dit laatste feit maakte eiser wantrouwig. Na het ontvangen van de nieuwe kadasterkaart schakelde hij een professioneel landmeetbureau in. Toen bleek dat zowel het rapport van het kadaster als de meting zeer onbetrouwbaar waren, want de scheidingslijn met de zijburen liep bij de een opeens dwars door hun woonkamer en bij de ander dwars door zijn garage. Iemand had het perceel van de eiser breder en ondieper gemaakt, hetgeen Bertje buitengewoon goed uitkwam. Een onverlaat had alle hoofdmeetpunten(markers) in straat opgegraven en verwijderd en verdere kadasterpaaltjes verplaatst, hetgeen onjuiste kadastermeting tot gevolg had. Maar de kadasterpiepeltjes konden hier ook geen sjoege van hebben, daar al jaren geen professionele landmeter meer in dienst was bij het kadaster. Ze konden alleen maar afgaan op de paaltjes die ze zagen. Een professioneel bureau gaf te kennen dat deze truc wel eens voorkwam in de buurt van Oude Pekela waar boeren "LANDJE PIK" tot volkssport hadden verheven. Vriend Schepen wilde hier allemaal niks van weten, wilde zelfs geen getuigenverhoor. Ook toen bleek dat alle pro Bertje getuigenverklaringen uit de tekstverwerker van Bertje zelf kwamen en sommigen van die getuigen nergens van bleken te weten. Hij wilde zelfs niet komen kijken (20 minuten heen en 20 minuten terug). Vriend Schepen was gewoon pro-Bertje en gaf aan de vrouw van Bertje nog het laatste woord. Die verklaarde dat ze op de Terp totaal geen motivatie hadden om een stuk tuin van een buurman te klauwen! Ze zouden het in zijn natuurlijke staat laten. Eeuwig zingen de bossen zullen we maar zeggen. U begrijpt wel dat eiser bij vonnis zijn tuin kwijt was en zijn poen op was. Over de achterliggende motivatie van dit gerechtelijk kunstje meer in de volgende mail.
Hoogachtend Boomklevertje.


Nou? Dat moet u toch als muziek in de oren klinken. Stay tuned.

Klik hier om uw reactie toe te voegen
27 maart 2017
Verdacht geknerp rond De Terp