Skip to main content

Van Estoril naar Zandvoort (205)

17 juni 2017

Het is rijkelijk gedateerd. 1982. Maar het Amerikaanse rapport waar het in dit artikel om draait laat nog eens ten overvloede zien dat bij de handel in kotervlees sprake is van een collusie tussen onder- en bovenwereld. En dat het beeldmateriaal van koterhopsen uitermate interessant is voor snuffelsmurfen. In dit geval Israëlische, Britse en Sovjetski. Het moge duidelijk zijn wat ze ermee doen na de aanschaf: het chanteren van de hopsers in kwestie. Niks nieuws boven de kim. We hebben er al vaker op gewezen. Recentelijk nog in aflevering 009 van de serie “Fred en de deals” en de afleveringen 203 en 204 van deze serie over de lotgevallen van de door Justitie en andere kermisattracties onophoudelijk getreiterde Koos van Woudenberg, die de euvele moed had om zowel tijdens getuigenissen onder ede als in persoonlijke openbaringen man en paard te noemen. In casu good old Joris Demmink, Onno Rudink, Peter Rehwinkel, Henk Krol en Jacques d'Ancona. Om eens wat BN-ers op te noemen. En aannemende dat Koos niet uit zijn boordje converseert mogen we ons afvragen of bovengenoemde heren ook voorkomen in de annalen van binnenlandse cq. buitenlandse snuffelorganisaties. Interessant in dit verband is de verklaring van de bekende kotervleeshandelaar Karel Maasdam in het dagvod AD van 20 april 2016. Kwootje. Komt ie:

...De jaren ervoor had ik al contact met de geheime dienst, de BVD. De BVD was nog heel kwaad op me, omdat ik met Amerikaanse inlichtingenmensen had gepraat. Die wilden namen van Amerikaanse klanten weten, zodat die nooit meer in aanmerking konden komen voor promotie, zeiden ze. Ik heb ze MIJN HELE KLANTENBESTAND LATEN DOORNEMEN

We bedoelen maar. Stay tuned.

Jacques de Léon
Wat weet de mossad van de Nederlandse heren in WOII?
Klik hier om uw reactie toe te voegen
17 juni 2017
Van Estoril naar Zandvoort