Skip to main content

Liggende gelden

maandag 20 oktober-2014
We stonden even op het verkeerde been. Toen we in dit artikeltje in het Financieel Dagvod lazen dat de Zwitserse herverzekeraar Swiss Re belangstelling heeft voor de exploitatie van de zogenaamde closed books. Als volstrekte ezels op verzekeringsterrein dachten we echt dat die gesloten boeken identiek waren aan de cold cases die bij ons op 16 juli van dit jaar in “Polis, zien en zwijgen” aan de orde waren. Dat bleek niet zo te zijn. Dus gingen we op het goeie been staan. Maar die faux pas bezorgde ons wel een wrakke brug naar een ander gevalletje van liggende gelden. En om binnen te komen gebruiken we een frauduleus gevalletje van een x aantal jaren geleden.
Patricia van W., voormalig partner van kunstpiraat Michel van Rijn, ontving jarenlang kinderbijslag voor het onderhoud van de twee telgen die uit het partnerschap waren voortgesproten. Ten onrechte want de twee koters groeiden voornamelijk buitenslands op onder de totale hoede van pappa. Dat kwam uit en Patries moest de bewuste gelden terugbetalen aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB) plus een frisse boete. Normaliter wordt dan het teruggefloten bedrag op de rekening van de werkelijke rechthebbende gestort. Maar bij adres onbekend moet hij of zij zich wel melden. In dit geval gebeurde dat niet en de poen bleef in het spaarvarken van de SVB steken.
Nu, jaren later, vroeg onze kunstpiraat zich af of zijn twee telgen met terugwerkende kracht in aanmerking kwamen voor het door de SVB teruggevorderde bedrag. Vlooiden wij even uit. Wat bleek? Dat je binnen een jaar je moet melden en in zeer bijzonder gevallen binnen 5 jaar. Anders kan je het schudden. Wat bleek nog meer? Dat bij de SVB jaarlijks tussen de 5 à 6 meloen euro aan teruggevorderde KB blijft hangen. Die worden dan weer gebruikt bij het betalen van nieuwe uitkeringen en komen dus eigenlijk ten goede aan Jeroen's schatkist. En gek, dat vonden wij een minder aangenaam gegeven. Dus mocht u denken hé, ik heb nog wat tegoed en er is nog tijd, meld je rap bij de SVB. En als je goochem bent vraag je naar Gwennie. Leuke meid.

Klik hier om uw reactie toe te voegen