Skip to main content

Hirsi Ali voor kinderen verklaard

woensdag 17 mei-2006
Ieder kind weet het,
al was het maar uit het jeugdjournaal:
barbaarse Afghanen, primitieve Nigerianen,
en ander fanatieke moslims:
zij stenigen...
en dan met name vrouwen.
Dat mag niet. Dat moet niet!
Wij Nederlanders stemmen daar niet mee in.
Wij sturen zelfs een beschavingsleger
naar de uitlopers van het Himalajahgebergte
om daar verandering in te brengen.

Nederlanders zijn altijd nette mensen geweest.
Als iemand afwijkt van de juiste weg
zijn verstoting en verbanning onze middelen bij uitstek.
Kijk er de vaderlandse geschiedenis maar op na.
Steniging besmeurt onze schone stoep.

"Schoon schip maken" heet dat,
geen man overboord, liever een vrouw
en dan "recht door zee" en kijk niet om
ook dat leert de bijbel.

En daarbij nog, de uitgedreven zondebok
zal door haar lijden
de hele gemeenschap reinigen van het kwaad.
Geen gemakkelijke, maar wel een noodzakelijke taak voor haar.
Echter op termijn zal deze 'pharmakos' (*)
verheerlijkt en aanbeden worden,
dat zal zeker gebeuren, al was het maar posthuum.
Om dat te bereiken moet zij eerst tenval gebracht,
opgezweept en uitgedreven worden.

Daartoe dient het begrip Nationaliteit:
produkt van menselijke leugen,
voorgesteld als de afgrenzing van have en goed tegen indringers,
eigenlijk uitdrukking van plaatselijke macht
die zich zoekt te vestigen en bestendigen.

Wie buiten de banpalen van de Natie geboren is
behoeft een vergunning om zich binnen de veste te begeven.
De vergunning wordt verleend aan de hand van een schilderij
waarin verschillende lijdenswegen te zien zijn
- kronkelend door een landschap van gruwel.
Boven aan in het doek, in het midden,
het stralende lokkende licht
van de permanente heilstaat.

Een poortwachter en een klokkeluider bevinden zich naast het schilderij.
Een ieder van buiten die zich meldt om binnen te komen
moet eerst bij de poortwachter de weg aanwijzen
waarlangs zij gekomen is.
Dat is niet onaardig, maar rechtvaardig.
Wat zou de paradijselijke staat zijn als die allen deelachtig zou worden?

Niet elke weg is in het schilderij weergegeven,
maar, daar regels regels zijn,
hebben enkel zij toegang die 'de juiste weg' bewandeld hebben.
Dit dwingt de pelgrim naar het licht
tot een schilderkundig ruime interpretatie van haar levensweg.
Zoals het is bij alle kunst,
gaat het niet zo zeer om het weergeven van de werkelijkheid
dan wel om het scheppen van een gevoel van werkelijkheid,
'verisimilitude' heet dat in poortwachtersjargon.

Maar die klokkeluider dan? wat doet die?
Die slaapt, althans meestal.
Zijn taak is het allen te waarschuwen
als toch onverhoopt de poortwachter misleid is
of een indringer naar binnen heeft weten te glippen.

Wie wekt dan de klokkeluider?

Het antwoord op die vraag is niet geschikt voor kleine kinderen
wacht maar tot later, als je groot bent.

Tjebbe van Tijen, Amsterdam 15 mei 2006

(*) In het oude Athene had de figuur en het ritueel van de 'pharmakos' de taak om het kwaad uit te drijven en uit te sluiten (uit het lichaam en uit de stad). De Atheners onderhielden voor dit doel verschillende verworpelingen op kosten van de gemeenschap. Wanneer de stad bedreigd werd door enige ramp werd een verworpeling, pharmakos, geofferd om het kwaad uit te bannen. Aanvakelijk hield dit doding van de pharmakos in, later werd het tot een ceremonie waarbij de pharmakos in optocht tot buiten de stad geleid werd. Aanwijzing van een pharmakos gebeurde door een scherfgerecht (ostrakismos). Het begrip 'pharmakos' duidt oorspronkelijk op vergif en degene die vergiftigd, een heks of tovernaar en krijgt pas later de geassocieerde betekenis van geneesmiddel.

zietempgt;

Klik hier om uw reactie toe te voegen