Skip to main content

Een Specht maakt nog geen zomer (019)

27 februari 2017

maandag 21 februari-2005
Volgens de bedrijfsleiding van Eutrac Netherlands BV was het na een paar verkennende gesprekjes in Zwitserland en Rotterdam niks geworden met Stephan Frischknecht, de Beaufträchtiger van illusionist Bob Specht. Een beetje koeltjes afgedaan. No deal.
Maar wat moeten we dan maken van de volgende brief van Eutrac aan vriend Stephan van 26 augustus van het vorig jaar.

“Geachte heer Frischknecht

Beste Stephan
Wij bevestigen hierbij (ref. nr.: JMR 300158) gaarne dat u in het kader van de samenwerking met Eutrac Netherlands BV, NL – 3088 Rotterdam, recht hebt op honoraria en provisies. Wij zijn bereid u daarnaast vooruitbetalingen te doen.
Eutrac Netherlands BVmaken op 13 september 2004 vier miljoen euro of het equivalent daarvan in Zwitserse franken over naar uw rekening bij een Zwitserse bank.
Over de aanwending van die middelen (zowel persoonlijke verplichtingen als investeringen in Vita Natura hotels) zijn wij op de hoogte gesteld. De afrekening volgt later onder verrekening van uw provisietegoeden bij Eutrac Netherlands BV.
Deze betalingsmiddelen worden door Eutrac Netherlands BV overeenkomstig de voorliggende bankbevestiging binnen het raam van een financieringsprogramma van een bankconsortium begin september overgemaakt. U zult over dit hierbij toegezegde bedrag op zijn laatst op 14 september 2004 kunnen beschikken.
U bent geïnformeerd over de herkomst van het geld en bent ervan op de hoogte dat aan alle wettelijke voorschriften tegen witwasserij is voldaan
”.

Dat laatste is op zijn minst ironisch gezien de innige verhouding tussen Frischknecht en diens stille vennoot Specht die van witwassen heel veel Zwitserse kaas heeft gegeten. Daarnaast vragen we ons af of het afgeven van een dergelijk statement bij dit soort overeenkomsten een normale procedure is.
Gek, maar we hebben het gevoel dat we na het bovenstaande met een gerust hart kunnen zeggen: Stay tuned.

Klik hier om uw reactie toe te voegen
27 februari 2017
een specht maakt nog geen zomer