Skip to main content

Uitgeverij Suspect (004)

13 maart 2016

"U ziet mij niet, maar ik ben er wel degelijk!" Deze uitroep klonk in de jaren zeventig van de vorige eeuw uit de mond van de allang vergeten olijkerd Sjef van Oekel. En de televisiekijker zag hem dus staan, met zijn onder de opgestroopte pijpen van zijn pantalon ontblote voeten in een teiltje water. De mislukte operazanger Dolf Brouwers/Van Oekel zong vervolgens in een gigantische microfoon "O, there is a lul aan mijn lijf!"
Radio ten voeten uit. Onverwoestbaar medium. Heeft U daar ook wel es over nagedacht? Dat er over de toekomst van de televisie al tig jaar lang benauwd en van ach en wee als dat maar goed afloopt wordt gedaan. Maar dat de radio fier overeind is gebleven in de beeldcultuur. Toegegeven: je hebt tegenwoordig praatradio en muziekbehang-radio. Maar feit is dat we door radio nog steeds bij kunnen blijven terwijl we intussen toch oog hebben voor het nieuwe jurkje van de vriendin. Waarom deze inleiding bij een nieuwe bijdrage in onze serie (1) over uitgeverij Aspekt? Omdat de baas van de Soesterbergse firma, Perry Pierik, in een mail aan ons het onderwerp aanroerde. Hier volgt zijn boodschap:
"In het verleden hebben wij wel eens contact gehad en elkaar zelfs eens ontmoet. Ik besprak ooit Kleintje muurkrant enkele malen op radio. Ik zou je heel graag even bellen ivm een stukken op kleinjte muurkrant tegen mij en mijn bedrijf. Ik vind dat Kleintje muurkrant hier misbruikt wordt. Op welk nummer kan ik je bereiken-" Ons nummer staat blote bene gewoon in de gids maar waar het ons hier om gaat is Pierik in de rol van mannetje van de radio. Perry mag natuurlijk zeggen wat hij wil en voor ons part doet hij dat met zijn blote kuierlatten in een teiltje en een microfoon van hier tot de Verenigde Arabische Emiraten voor zijn tetter. Maar wij hebben liever niet dat hij het bij die gelegenheid over ons heeft. Want wij willen niet met Perry door die ene deur.
De reden daarvoor vindt U onder andere op de website van Aspekt. Over Perry's jongste drol, een boek dat die naam niet waardig is over de Nieuwjaarsnacht in Keulen, is dat deel van de natie dat schoolgegaan is en fatsoen in de donder heeft, met een zakdoek voor de mond heengestapt. Maar een subonderdeel van de met varkensmaskers en éénlettergrepige vocabulaire toegeruste bezorgde burgers heeft Perry en diens boek in de getatoeëerde armen gesloten.
"Sta Pal", heet de club. Wellicht een variant op stavast? Wie zal het zeggen en wat doet het er toe. Waarvóór de leden van de ploeg pal staan? Op hun website klinkt het voor dit soort lieden gangbare riedeltje over "onze cultuur, democratie, vrijheid en veiligheid" en in de tekst vol spelfouten wordt duidelijk dat het ze vooral en eigenlijk alleen maar om dat 'onze' te doen is. Op zo'n site wil je dus als volwassen mens niet staan maar Perry staat er en is daar op zijn eigen facebookpagina nog trots op ook.
De lijst van mistige groepjes en individuen waarvoor Perry Pierik boekjes heeft uitgegeven en/of waarmee hij zich afficheert begint niet bij Sta Pal en zal er, tenzij we er wat aan doen, waarschijnlijk ook niet mee eindigen. Uitgeverij Aspekt heeft zich in het verleden verbonden aan Peter Siebelt en Ernst Jünger en aan het Vlaamse nieuwrechtse blad TekoS. Dus: misbruik van het Kleintje? Wie misbruikt hier nou eigenlijk wie?
Feitelijk doet Pierik in zijn mail met Kleintje wat hij op de website van zijn uitgeverij ook doet met het CIDI en de SP. Zonder enige terughoudendheid noemt Perry daar Aspekt "de huisuitgeverij van de socialistische partij (SP) en van het CIDI (Centrum Informatie Documentatie Israël)". Lust U nog camembert met een saus van rode bieten? Na zo'n zware hap is dus aan ons de beurt om een mailtje te sturen richting Oss en aan de opvolger van Ronny Naftaniel. Stay tuned... (1) De vorige aflevering verscheen op 25 februari j.l.

Klik hier om uw reactie toe te voegen
13 maart 2016
Uitgeverij Suspect