Skip to main content

Uitgeverij Suspect (005)

22 maart 2016

Wij van het Kleintje hadden onszelf uitgenodigd. Op een congres. Geef ons eens ongelijk: media gratis en voor niks naar binnen en voor nop meehappen van het koud buffet. Daarvoor moet je dan wel een hoop geouwehoer aanhoren maar wat doe je anders op een woensdag gehaktdag eind maart? Daarbij komt: het congres gaat over Israel. Dus dat kan ook nog wel es interessant worden, denk je dan.
Maar helaas paashaas: we zitten dus gewoon thuis de dertigste van deze maand, achter een bal van ons moeder. Want het CIDI wil ons niet mee aan laten zitten in Den Haag. Het door de club van de legendarische Ronny Naftaniel georganiseerde samenzijn gaat over veiligheid en tja, de cidisten zien discussie met tegenstanders van het cidisme nu eenmaal als een bron van onveiligheid. Jammer, jammer en nog eens jammer maar het is niet anders.
"Terrorisme, Israel en internationaal recht" heet de vlag waaronder eenieder die het goed voorheeft met de Joodse Staat een veer in de reet van het uitverkoren volk mag steken. In de reclame voor het congres bezigt het CIDI de term 'Israelisering': het op 'onze' Westerse waarden geschoeide samenlevinkje achter de Dode Zee bezigt een veiligheidspolitiek waaraan de andere Westerse samenlevinkjes een voorbeeld kunnen nemen.
Ja, ook wij zien dat levendig voor ons: iedereen in 'ons' Westen die geen keppeltje maar een hoofddoek draagt achter een hek en aan de dwangarbeid en zodra de kampoudsten de situatie achter dat hek niet meer in de hand hebben het Luchtwapen (in het Hebreeuws El Al) ingezet zodat die ondermensen achter die tralies wel twee keer zullen nadenken voordat ze de opstand van het Getto van Warschau weer wilen nadoen.
Inderdaad, bij Israelisering moeten ook wij denken aan Finlandisering. Hoog in Europa was men tijdens de Koude Oorlog zo beducht voor 'de Rus' dat men ja en amen ('kyllä ja aamen' in het Fins) prevelde tegen alles wat uit het Kremlin kwam zodat er geen ene sovjetkozak aan te pas hoefde te komen om Finland tot een model van het worstsocialisme te doen worden. Goed destijds voor Breznjew en de zijnen maar 'wij' in de EU zitten er tegenwoordig mee want de Finnen beschouwen 'onze' Gemeenschap als een verbond tegen diezelfde 'Rus'.
Zo is het ook met Israel gesteld. Merkel en Holland en Kameroen en hoe ze ook allemaal heten mogen rond het Brusselse koud buffet benadrukken dat de ondermensen uit het Midden-Oosten een plaats in hun hart innemen (uiteraard zolang ze maar niet met hun vingers aan dat koud buffet zitten!) maar in de Heimat voor alle Zionisten malen ze daar niet om. Hullie hun Endlösung van het MO-conflikt bestaat uit het platbombarderen van Iran en het standrechtelijk executeren van minderjarigen met de foute achternaam.
Den Haag als plek voor het congres is een gotspe (Hebreeuws voor onbeschaamdheid) van hier tot Tel Aviv. De fascistische regering van Israel, verantwoordelijk voor de dood van honderdduizenden mensen, en haar supporters in de wereld zouden natuurlijk morgen al ter verantwoording geroepen moeten worden in het Vredespaleis, door het internationaal gerechtshof. Maar nu kun je de Vrienden van Israel bezichtigen in Sociëteit de Witte, aan het Plein 24. Neem wel een goed broodmes mee, want de restjes van paasbrood zijn keihard.
Dit allemaal gezegd zijnde moet ons echter ook van de lever dat men bij het CIDI niet uit de neus zit te eten. Ondanks de drukte rond het congres vond men toch de tijd om te reageren op onze vraag hoe of het voelt dat Uitgeverij Aspekt zich de 'huisuitgeverij' van het CIDI noemt (zie de vorige aflevering in deze serie, van 6 maart jongstleden). Het antwoord kwam snel en was kort en krachtig:
"Geachte, publikaties van het CIDI vinden plaats in een breed spectrum van uitgeverijen. Wij zien geen reden om aan de bewering op de website van Uitgeverij Aspekt enige betekenis te verbinden. Met betrekking tot de door U geciteerde uitspraken op de website Maroc.nl willen wij benadrukken dat wij alle informatie van Marokkaanse origine ten aanzien van het CIDI als vooringenomen beschouwen."
Volledig uit de lucht gegrepen dus, een verdrietig geval van zelfoverschatting door Perry Pierik. Hadden we ook wel verwacht. Zoals ook de felheid aan de andere kant omdat wij een website van Marokkaanse komaf in het geweer brengen natuurlijk voor het handje ligt. Wat er op Maroc.nl beweerd wordt? Over het CIDI niet eens zoveel bijzonders. Maar over Perry Pierik des te meer. Stay tuned!

PS: ja natuurlijk, dat mailtje van ons aan de SP met dezelfde vraag die we stelden aan het CIDI is heus wel in Oss gearriveerd. Maar op het antwoord zitten we vandaag nog steeds te wachten. Wellicht heeft men het er te druk met folderen...?

Klik hier om uw reactie toe te voegen
22 maart 2016
Uitgeverij Suspect