Skip to main content

Uitgeverij Suspect (011)

20 juli 2016

Een uitgeverij begin je niet in je uppie. Los van de vraag of frust over de afwijzing van je eigen geschrijfsel een goede basis kan vormen voor het publiceren van dat van anderen (1): een uitgever-in-spé heeft geld nodig, en niet zo'n beetje. Perry Pierik handelt dan ook geenszins alleen. Uitgeverij Aspekt is een familiebedrijf. Op de achtergrond heeft vader Pierik een kloeke lepel in de pap. En met afstand de meest mysterieuze figuur achter de schermen is of was Perry's (voormalige?) mede-eigenaar.
Legio zijn de verhalen (2) van door Uitgeverij Aspekt benadeelde auteurs over Wijnand Pierik. Kort en goed komt het er op neer dat Pierik senior in Soesterberg de scepter zwaait. De meeste klachten betreffen de afrekening van royalties en vaak spelen de (handgeschreven) epistels van vader Wijnand hierin een kwalijke rol. Ook komt het voor dat niet de erudiete zoon en historicus Perry bepaalt wie bij Aspekt in het fonds komt en waarmee, maar pa.
Over Wijnand Pierik is niets méér bekend dan dat hij in Nijmegen woont en een fortuin gemaakt heeft in het slijten van tandartsenijbenodigdheden. Nog minder weten we over ene A.E. Pierik. Er zijn zegge en schrijve twee plekken in het internet waar hij of zij tot leven komt. Hier wordt E.T. ten tonele gevoerd als de mede-eigenaar van de uitgeverij en hier zet het spook uit de opera metterdaad zijn of haar poot onder een brief.
Wat leren we uit het fotocopietje? Dat we leven in het jaar des Heeren 1998 en dat Aspekt inmiddels weliswaar is toegerust met het welbekende logo maar nog steeds in een betonnen bunker in Nieuwegein huist. Dat A. E. de meestertitel mag voeren, niet omdat hij of zij Olympisch zwemkampioen is maar de advokatenakademie heeft gedaan. Wie zal zeggen van welke kunne onze geheimzinnige wetgeleerde is? En waarom verschwindet deze compagnon van Perry hierna volledig en totaal van de radar?
Wie de aangeschrevene Horowitz is weten we: dat was een socioloog die al op jaren was toen hij post van Perry en E. T. Kreeg. Een snelle blik op een over hem geschreven obituary (3) leert dat hij het net als Perry tegenwoordig (4) over 'left-wing fascists' had. Maar wie was A. E? De voormalige partner van Perry? Een broer, of een zus? En waarom blijven we daarna verstoken van info over deze Pierik? Kijk, overlijden komt in de beste families voor, dus is dat het geval dan zou je denken dat er bij Aspekt nog wel eens een kaarsje wordt aangestoken voor E. T... Toch? Maar niks nada doet gewoon luguber aan. Alsof wij niets mogen weten over A. E....
Enfin, voor tips over de eventuele huidige verblijfplaats -telefoonnummer mag ook- van de mysterieuze Pierik loven wij een taart uit. Zo'n zomerse, met veel aardbeien en nog meer slagroom...

(1) Zie de vorige aflevering in deze serie, van 6 juni jongstleden.
(2) Kijk voor schrijversleed eens in het forum op Schrijven Online. Je hoeft er alleen maar de zoekterm Aspekt in te tikken om een hele beerput open te trekken.
(3) Horowitz.
(4) Zie onder veel meer het krankjoreme verzamelalbum Keulen: Kalifaat Light en de fallout van een conflict. De facebookpagina van Uitgeverij Aspekt is ook leuk in dit opzicht.

Klik hier om uw reactie toe te voegen
20 juli 2016
Uitgeverij Suspect