Skip to main content

Uit het propaganda ministerie

08 februari 2022

In het kader van de mentale voorbereiding op een oorlogje rond de Oekraine krijgen de lezers/sters van AD klonen, zoals het Brabants Dagblad vandaag een pagina vol human interest rond de Russiese aanval op Georgië in 2008. Ook al zo’n onschuldig slachtoffer van Russiese agressie.

Goedkope journalistiek van ene Mark van Assen zonder enig benul van wat er toen werkelijk gebeurde. We kunnen even kijken bij het EU onderzoek naar deze oorlog. De EU heeft een en ander uirtvoerig beschreven in haar rapport en wat was de conclusie? We citeren: "Het rapport dat is opgesteld onder leiding van de Zweedse diplomate Heidi Tagliavini is onverbiddelijk helder in zijn conclusie als het terugblikt op de Georgische aanval op Tschinvali (in de opstandige deelrepubliek Oost-Ossetië). "Geen van de verklaringen die de Georgische autoriteiten hebben aangevoerd om de aanval op een of andere manier te legitimeren, leveren een geldige verklaring. Er was geen sprake van een op handen zijnde massale Russische interventie." De oorlog begon toen de Georgiërs in de nacht van 7 op 8 augustus Zuid-Ossetië binnenvielen, onder begeleiding van zware bombardementen. Bij de gevechten kwamen naar schatting 850 mensen om het leven. Het rapport bekritiseert ook Rusland, vooral omdat de Russen niet hebben verhinderd dat Zuid-Ossetische milities overgingen tot een etnische zuivering in de opstandige deelrepubliek, gericht tegen Georgische inwoners.” bron 

Past niet in het plaatje van Russiese agressie, dus we verzwijgen het maar. Zie ook de grote bezorgdheid wat betreft het teveel aan pacifisme onder de Duitse bevolking en hoe een en ander te veranderen. 

Paleander
https://www.ned.org/region/asia/xinjiang-east-turkestan-china-2020/
Hier de NED link..

Paleander
Propaganda kan nog giftiger getuige de wijze waarop de Oeigoeren een giftig excuus en reden zijn Chinese bedrijven kapot te maken.
De NED, National Endowement of Democracy door Ronald Reagan opgezet, lijkt het utopisch ideaal van ware democratie na te streven, helaas de daden van Reagan als President waren alles behalve dat! Zo krijgen de Oeigoeren van de NED subsidie voor hun rechten! Saillant detail men spreekt hier over East Turkestan (China), wat in koloniale termen ruwweg betekent, Oeigoeren hebben recht op hun eigen land. Lees door China constant te beschuldigen van spionage en misbruik van Oeigoeren door bedrijven, kun je deze kapot maken, en wordt de wereld zo gek dat ze Amerika volgt in “the coming war on China” doctrine die uiterlijk 2050 een oorlog met China voorziet, omdat China dan economisch en militair te sterk is geworden, dus moet je net als de Britten vanaf 1904 de Duitsers, China demoniseren zodat een oorlog een onvermijdelijk gegeven wordt, en China de schuldige is

Klik hier om uw reactie toe te voegen
08 februari 2022