Skip to main content

Tussen premies en piraten (098)

28 februari 2017

woensdag 12 maart-2014
Hij is fijn. In de vorige aflevering maakten wij gewag van een contract uit 2003 tussen Robbie Beumer, toenmalig intermediairpaus van ASR, en PSL-eigenaar Jos Lindhout. Ging om een lening van 1,3 meloen euro, waarbij Quloot 500-ridder Leo Geeris als borg naar voren werd geschoven. Waren ze hogerop bij het Utrechtse verzekeringsgedrocht op de hoogte van deze deal? Of was Robbie op eigen houtje bezig? Robbie was op eigen houtje bezig. Dat destilleren we uit het antwoord van ASR's huisbef en deken van Utrecht en ommelanden Leonard Böhmer op de vraag of die borgtochtovereenkomst met Leo Geeris nog ergens rondzwierf bij zijn cliënt. Nee. Was nergens in de archieven teruggevonden.
Dat ziet er niet best uit voor Robbie. En als ook Leo zelve van god noch zure appeltjes wist, dan is er zelfs sprake van valsheid in geschrifte. Overigens wel onder de eindverantwoordelijkheid van zijn hoogste baas in die tijd, Sjaak van Ek. Mocht Leo wel bij volle bewustzijn zijn krabbel hebben gezet onder het contract dat zijn gappies Henk van de Meene en Hendrik van den Hombergh (rip), al dan niet in gezelschap van Beumer, hem voorlegden dan heeft ie een probleem. Want de leningsovereenkomst zeilde om duistere reden plotseling in snippers op de bodem van Beumer's ronde archief en Leo stond borg.
Nou is vriend Geeris enige tijd geleden stevig uit de Quloot-hemel gelazerd en zijn vrouwtje Marie Bernadette heeft momenteel wel iets anders aan haar hoofd dan die 1,3 meloen euro van haar in alle opzichten failliete mannie. Vrouwtje is namelijk de Groenewoudjes naar de keel gevlogen in verband met een conflict over 7 meloen euro (1). First things first. Dus of er nog wat te halen valt bij vriend Leo moet ernstig worden betwijfeld. Niettemin, we gaan op speur naar de vraag of ie weet had van die borgtochtovereenkomst. Of niet. Stay tuned.

(1) Zie dit artikel en ontsluit ons archief.

Klik hier om uw reactie toe te voegen
28 februari 2017
Tussen premies en piraten