Skip to main content

Een Goldman Sachscentje (003)

09 april 2017

zondag 8 mei-2011
Om in deze kwestie even flink gas te geven stuurden wij vandaag een mailtje naar good old Nout Wellink. Voor hij straks weg is als baasje van de DNB, want je weet wat er dan over het algemeen met een lullig rapport gebeurt. De mail luidde alsvolgt. Komt ie:

"Geachte heer Wellink,
Ten behoeve van een serie artikelen onder de titel "Een Goldman Sachscentje" zouden wij graag van u willen weten wat er geworden is van een rapport dat volgens welingelichte bronnen bij de DNB berust en is samengesteld na een gezamenlijk onderzoek van de FIOD en de Amerikaanse "Feds". Aanleiding tot dit onderzoek waren de trips naar New York die vele hooggeplaatsten bij de verschillende Nederlandse pensioenfondsen in de beginjaren van deze eeuw hebben gemaakt in gezelschap van hun respectievelijke wederhelften. Deze trips werden betaald door Goldman Sachs en het zal u niet vreemd in de oren klinken dat daarvoor iets werd terug verwacht. Het zou daarbij zijn gegaan om de aankoop van produkten van Goldman Sachs die jaren later van nogal twijfelachtige kwaliteit bleken te zijn en mede de oorzaak vormden voor aanzienlijke verliezen bij de betrokken pensioenfondsen.
Bij de benadering van voornoemde hooggeplaatsten zou gebruik zijn gemaakt van gegevens die waren vergaard door voormalig Robeco-bestuurder Ruud Hendriks, die in 2001 is overgestapt naar Goldman Sachs en daar actief is gebleven tot 2009.

Hopende spoedig iets van u te vernemen en u bij voorbaat hartelijk dankend voor uw medewerking,
Krgrds
Jan Portein
redactie Kleintje Muurkrant
Den Bosch
".

Zooo. En nou maar hopen dat Nout niet al te haatdragend is, want we hebben natuurlijk in het verleden een paar keer niet al te deftig over hem geschreven. Maar hoge bomen... Ook op het Frederiksplein. Stay tuned.

Klik hier om uw reactie toe te voegen
09 april 2017
Een Goldman Sachscentje