Skip to main content

Tussen premies en piraten (167)

11 september 2020

Door Jan Portein. 

Where nerds fly valt er wel eens een ei uit het nest. Neem nou de recente gebeurtenissen bij de firma Wirecard waar EY, de wereldwijd actieve accountants-outfit, voor een luttele 3 miljard voor schut ging bij het controleren van de boekhouding (1). Nog recenter en in eigen land kreeg EY een analoge aanvaring met het Chinese bedrijf COFCO. Mocht u geïnteresseerd zijn dan kan u hier terecht. Deze twee gevalletjes dienen als intro tot een affaire die dateert uit 2005. In dat jaar smaakte de voor EY in de weer zijnde Wim Veerman het onuitsprekelijk genoegen om de boeken van PSL door te wroeten om de waarde van deze financiële dienstverlener vast te stellen. Dit in opdracht van befbureau Derks, Star, Busmann, dat op zijn beurt weer luisterde naar de directieven van het toen niet voor criminele activiteiten terugschrikkende verzekeringsvehikel ASR (2). Onze Wim kwam na wat plussen en minnen tot de verbluffende conclusie dat PSL niet meer dan 1 euro waard was. Maar voegde daaraan wel de volgende benauwde disclaimer aan toe: “Dit rapport is opgesteld in opdracht van CMS Derks Star Busmann. Het rapport mag geheel, noch gedeeltelijk in enigerlei vorm aan derden ter inzage worden gegeven dan wel worden verstrekt zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Ernst & Young Transaction Advisory Services B.V. (Hierna EY TAS).

Het rapport vormt een integraal geheel en kan niet in afzonderlijke delen worden gesplitst. De resultaten van de analyse kunnen slechts bij gebruik van het integrale rapport tot de juiste oordeelsvorming leiden. Dit rapport bevat een cijfermatige beoordeling zonder dat een kwalitatieve analyse van de onderneming en/of markt is uitgevoerd. De in dit rapport opgenomen informatie is door EY TAS niet geverifieerd, noch getoetst op juistheid en volledigheid. 

EY TAS aanvaardt nadrukkelijk geen aansprakelijkheid voor het ontbreken van informatie, of voor het niet correct zijn van informatie, welke expliciet of impliciet is opgenomen in dit rapport, noch voor omissies in de rapportering voor zover deze voortvloeien uit niet correcte of onvolledige informatie. De uitkomsten in deze rapportage zijn mede gebaseerd op informatie welke is verstrekt door de opdrachtgever. EY TAS aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid als gevolg van onjuistheden in deze verstrekte informatie.”

Hoe zout wil je hem hebben. Willem heeft een rapport bij elkaar gerammeld dat hoofdzakelijk gegevens bevatte die befkantoor Derks Star Busmann hem heeft verstrekt. En voor wie hobbelt dat kantoor binnen de krijtlijnen? ASR. Mogen we dan iets objectiefs verwachten? Houdt Grappie-in-the-house van knuffelen? En Willem voelde dat haarfijn aan. Vandaar die alleszeggende disclaimer. Wil overigens niet zeggen dat zijn rapport geen invloed heeft gehad op het verdere verloop van het ellenlange juridische gevecht tussen voormalig PSL-eigenaar Lindhout en de Utrechtse kleine-lettertjes-moloch. Integendeel. Hoe ver de arm van ASR ook in de juridische wereld strekt moge blijken uit het lot dat dit evenwichtige financiële rapport van expert Jan Joling ten deel viel bij de behandeling van het Hof (3). Deze hele materie komt mogelijk opnieuw aan de orde als het cassatieverzoek van Lindhout wordt gehonoreerd.

Stay tuned. 

(1) Zie aflevering 689 van de serie Octopussy. Let ook even op de beweerde overdracht van de Novichock-formule, die je weet maar nooit weer gebruikt is om de Russische “oppositieleider” Aleksej Navalny een ziekenhuisopname à la Skripal te bezorgen.
(2) Wat betreft de juistheid van deze vaststelling zie bijvoorbeeld de nooit door ASR bestreden citaten uit het zwartboek van voormalig Hestia-directeur Marcel van den Berg eerder in deze serie.
(3) Zie aflevering 162 van deze serie. 

Klik hier om uw reactie toe te voegen
11 september 2020
Tussen premies en piraten