Skip to main content

Tussen premies en piraten (130)

11 december 2015

Sapperdeflap. Afgelopen vrijdag gooiden wij de winkel open met het volgende bericht. Moet u dit even lezen. Zal u zo niks zeggen. Maar ons wel. Het briefje betekent namelijk, dat ZKH Jos Baeten van de Utrechtse verzekeringshut ASR begin april van dit jaar een te grote broek heeft aangetrokken. Hij was in een artikel op de voorpagina van het Financieel Dagvod beschuldigd van meineed door Jos Lindhout, de hoofdpersoon van deze serie. En dat nam ie niet. Hij kondigde aan Lindhout voor de kadi te zullen slepen wegens laster en smaad en het doen van een valse aangifte. Of je een akertje leeggooit. Maar blijkens dat briefje heeft ZKH dat toch maar niet gedaan. Wel het FD piepelen. Net zo lang tot hoofdredacteur Jan Bonjer naar Canossa ging om de voeten cq. een wat hogerop gelegen attribuut te kussen en een van zijn topjournalisten een schop voor zijn ballen te geven. Die had wat onzorgvuldig gehandeld. Zal niet meer gebeuren, majesteit. Likliklikkerdelik. Nou zal het ons toch gruwelijk benieuwen wat Janus nu gaat doen. Want het is redactioneel gezien wel erg onzorgvuldig om Baeten naar hartelust op Lindhout te laten schieten. Met termen als laster en smaad. Zijn FD daarmee degraderend tot een ordinaire schiettent. En dat alles terwille van je warme plekje dicht bij de troon van ZKH. Pathetisch (1).
Waarom Baeten geen aangifte deed? Hij weet dat ie het kortste strootje heeft. En hij wil zo graag verder. Triomfantelijk in Amsterdam uit een limo stappen en een klap op de beursgong geven. Ten teken dat ASR de Eredivisie is binnengekomen. Heerlijk, heerlijk. Dus wat doe je dan met zo'n gevalletje als PSL? Net als met de woekerpolissen. Zo lang mogelijk rekken. Alleen ... het helpt niet. Die verrekte Lindhout blijft volhouden. Shit! Stay tuned.(1) Om weer helemaal bij te zijn een warm advies: leest u even de artikelen 111, 112, 113, 116 en 122 van deze serie.Dat bracht Anita Wassink in de vierde versnelling. Het meisje van de p.r.-afdeling van ASR schreef het volgende. Komt ie:“Er is op 7 april 2015 aangifte gedaan bij het Openbaar Ministerie Functioneel Parket in Amsterdam. Op 9 april heeft ASR van deze aangifte een bevestiging ontvangen. De aangifte ligt bij het Openbaar Ministerie ter behandeling”.Slik. We hebben er een pesthekel aan, maar we zagen ons genoodzaakt om bovenstaand artikeltje van de site te halen. Daarna kwam de twijfel. Waarom had ASR aangifte gedaan bij het Functioneel Parket in Amsterdam in plaats van bij de handhavers in Utrecht? En waarom was de tegenpartij niet netjes geïnformeerd over die rare move? Want raar is ie. Het Functioneel Parket houdt zich namelijk volgens de officiële gegevens bezig met de bestrijding van complexe fraude en milieucriminaliteit en de afwikkeling van complexe ontnemingszaken. Geen lullige aangiftes van smaad en laster. Voor de opsporing maakt het Functioneel Parket gebruik van zogenaamde BOD's (Bijzondere Opsporingsdiensten). Zoals daar zijn: De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, de FIOD, de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Inspectie leefomgeving en Transport. Dus opnieuw: wat moet dat Functioneel Parket in godesnaam met een aangifte van ene Jos Baeten over smaad en laster? Of is er misschien alsnog een onderzoek aan de gang naar de criminele organisatie die jarenlang binnen de muren van ASR heeft gefunctioneerd en is die aangifte van ZKH Baeten binnen die context bij het OM in Amsterdam terechtgekomen? Of is er helemaal geen aangifte en worden we gelummeld? Nee, niet door Anita. Die kan er ook niks aan doen. Zeg Anita, lieverd, even tussen ons, zou je morgen die aangifte en het antwoord van het OM naar ons op willen sturen? Dan weten we dat in ieder geval zeker. Sturen wij je een doos Merci. Stay tuned.

Klik hier om uw reactie toe te voegen
11 december 2015
Tussen premies en piraten