Skip to main content

Tussen premies en piraten (117)

11 november 2015

Maken we even een U-bocht. En hop hop naar aflevering 114 van deze serie dd. 17 april 2015. Daarin richtten wij ons met een keurig briefje tot Jan Dirruk Edens, de curator van Hestia/PSL. Hoe het nou zat met het in een afgelegen abri achtergelaten faillissement van de door ASR al dan niet paulianeus getorpedeerde intermediair? Zoals dat gaat met nette, flink gehonoreerde functionarissen gaf Jan Dirruk, wiens noeste arbeid aan het dossier Hestia/PSL inmiddels met bijna 5 ton is gehonoreerd, geen sjoege op onze missive.
In diezelfde periode zag de curator zich genoodzaakt een paar brandbrieven van de zijde van Jos Lindhout wel te beantwoorden. Summier, maar tijd is geld. Lindhout wenste graag inzage in de niet al te openbare verslagen van Jan Dirruk's routineus gegrut in het bewuste dossier, dat zich wat de curator betrof op de laatste halte voor de remise bevond. Grutter werd van Lindhout's verzoek lichtelijk confuus en pas na veel gedreutel werd de kwestie opgelost. Maar het zette kennelijk wel iets bij Jan Dirruk in beweging. Met name na een vriendelijk mailtje over dezelfde materie van de wel degelijk als mede-belanghebbende te beschouwen Marcel van den Berg. Out of the blue sky liet J D de eveneens door ASR gepiepelde oud-directeur van Hestia/PSL weten dat ie voornemens was om de faillissementen op te heffen. Kennelijk hield de curator er niet van dat zijn verzenen tegen de prikkels werden geduwd.
Eentje was naar aanleiding van deze plotselinge ontwikkeling pisnijdig: Lindhout. Met name toen Edens aangaf dat langer wachten met het openhouden van de faillissementen in wezen onzin was, omdat Lindhout genoeg tijd had gehad om daarvoor relevante info op te hoesten!!! Lindhout vroeg onmiddellijk een onderhoud aan met rechter-commissaris Bilderbeek, die per saldo Jan Dirruk's aangekondigde move moet goedkeuren. Opnieuw ontstond gehakketak. Nu over de vraag welke betrokkenen naast Lindhout, diens echtgenote en Edens aanwezig mochten zijn. Uiteindelijk werd besloten dat ook de heren Blomvliet en Vinke van het eveneens gesneuvelde PSL Capelle acte de présence mochten geven. De beat goes dus on. Morgen om half elf in het buitenverblijf van Vrouwe Justitia aan de Amsterdamse Parnassusweg. Een punthoofd? Dat krijg je wel als je in een langdurige procedure verzeild raakt met zo'n goudeerlijke verzekeringsboer, die van huis uit poen genoeg heeft om een kleinere tegenstander met allerlei juridische truukjes het leven zuur te maken. Wat zouden de leden van de Raad van Commissarissen, de heren Van der Pol en Van den Bos en de dames Aris en Scheltema, nou eigenlijk vinden van al dat ellendige geklooi van CEO Baeten en zijn inmiddels de Styx overgeholpen directeur Beumer? Worden die meisjes en jongens soms ook gepiepeld? Of denken ze zoek het maar uit? ASR: Alsmaar Stront Ruimen. Stay tuned.

Klik hier om uw reactie toe te voegen
11 november 2015
Tussen premies en piraten