Skip to main content

Stropdassenleed (002)

06 januari 2017

woensdag 16 januari-2013
Je kan van Mikkel Saakashvili zeggen wat je wil, maar hij heeft Georgië wel een flink tikkie moderner gemaakt. Op sommige terreinen. Neem bijvoorbeeld het gevangenisbeleid. Voor luitjes die in een kruipruimte belandden en niet in het polletieke putje vielen stond geheid de nodige narigheid op het menu. Pakken op je lazer, natte handdoeken, de versoepeling van je rectum, de vereenvoudiging van de maaltijden en andere subtiliteiten. Althans, als je de 190 polletieke gevangenen mag geloven, die dankzij een resolutie van de nieuwe volksvertegenwoodiging een paar dagen geleden weer de frisse lucht konden opsnorkelen (1). En je kan er een stropdas op innemen dat ze met die klachten naar de kadi lopen. Als Mikkel goochem is gaat ie met Sandraatje alvast op zoek naar een leuk woninkje in Zeeland. Misschien heeft oud-premier J.P. Lullo nog een appartementje vrij in Domburg.
Ook bij een andere tak van de justitieboom heeft vriend Mikkel moderne methodes geïntroduceerd. Zo heeft ie volgens het Georgische OM binnen het smurfenapparaat een aparte homo-eenheid opgemetseld. Die was bedoeld om belangrijke stutten uit de samenleving en even belangrijke buitenlandse bezoekers van Tbilisi en omgeving eens even lekker te verwennen. En ze vervolgens met wat geurig beeldmateriaal onder druk te zetten als dat nodig was. Een methode die bij alle moderne speursmurfenorganisaties in zwang is en naar aanleiding van allerlei koterhopsaffaires in de USSA, de UK en bij ons achter de duinen de laatste tijd veel aandacht geniet (2).
Of al deze moderniteiten worden teruggedraaid als Mikkel in oktober van dit jaar van het polletieke toneel wordt geflikkerd is nog de vraag. Maar het zou wel jammer zijn als dat gebeurt, want ze horen helemaal thuis in een land dat lid is van de Raad van Europa. Stay tuned.

(1) Hoe dat democratische besluit tot stand kwam? Zie aflevering 1 dd. 6 januari 2013.
(2) Een prachtig voorbeeld op dit terrein kunt u bij ons terugvinden in aflevering 100 van de serie “Van Estoril naar Zandvoort” dd. 17 oktober 2012. En natuurlijk hebben wij al in een vroeg stadium erop gewezen, dat in het nog gesloten deel van Joris’ hopsepos zowel Turkse als Oostduitse geheimschrijvers kunnen opdoemen.

Klik hier om uw reactie toe te voegen
06 januari 2017
stropdassenleed