Skip to main content

Transparant (005)

02 januari 2019

In het najaar van 1993 zou de toenmalige Amsterdamse korpschef Nordholt voor het eerst zijn ingelicht over de gecontroleerde doorvoermethode die het IRT Noord-Holland-Utrecht hanteerde om een beeld te krijgen van de zich met drugshandel bezighoudende "criminele organisaties". Hij toonde zich daar zeer verbolgen over. Die methode kon niet in zijn ogen en zou ongelukken veroorzaken. Direct daarna blies hij dan ook het IRT op en deelde de zwarte piet uit aan CID-Haarlem met als exponenten Langendoen en Van Vondel. Die zouden met de omstreden methode de grenzen van de wet hebben overtreden en de zaak gierend uit de hand hebben laten lopen. De IRT-affaire was geboren.
Maar verkocht Nordholt ons toen geen knollen voor citroenen? De door ons in deze serie voor het voetlicht getrokken Evert Tweehuizen werd namelijk tijden lang niet alleen gerund door de al eerder genoemde Hans de Wit, maar ook en voornamelijk door Hans Leidritz. Een gewaardeerd lid van de Rijkspolitie Amsterdam, die later naar de CRI overstapte en vervolgens naar Venezuela verhuisde. Daarbij niet verzuimend om zijn informant die met gerenommeerde vrije jongens als Johan Verhoek en Rommy samenwerkte en wel degelijk gebruikmaakte van de methode, over te dragen aan zijn collegae van de Amsterdamse CID. Niet onbelangrijk was bovendien dat Fred Teeven, die in Nederland aan de wieg had gestaan van de introductie van de doorvoermethode, in Amsterdam benoemd was tot OvJ. Ook hij werkte samen met de tot nu toe nooit genoemde "groei-informant" Tweehuizen. En toch wist Nordholt van niks. Dat lijkt een brevet van onvermogen apr├Ęs la lettre. Of iets veel ergers.
Zoals vermeld dreigde in 1996 dit deel van de IRT-werkelijkheid tijdens een proces tegen de gebroeders Schouten boven water te komen, toen Tweehuizen's naam in de dossiers was terechtgekomen. Teeven ging toen maar een stapje verder en zei dat de informant in deze zaak "te ver" was gegaan. Naar wij vernamen hield die term in dat Tweehuizen zelf de bewuste 39 kilo coca-base en de cover-marihuana zelf naar binnen had getrokken en daarna bij de heren Schouten in de mik had geschoven. Met bekend resultaat.
Direct nadat Tweehuizen buiten de grenzen was gewerkt trok Teeven het in een vorige aflevering van deze serie al vermelde internationale opsporingsbevel in en maakte er een nationaal opsporingsbevel van. Een buitengewoon uitzonderlijke procedure. Maar wel een nuttige. Met deze coup was namelijk een gevaarlijke (kroon)getuige weggewerkt, die er wel voor zou waken om naar Nederland terug te keren. Tegelijkertijd kon deze zich vrijelijk weer aan zijn vertrouwde aktiviteiten wijden. En dat deed hij. Naar verluidt maakt hij momenteel goede sier in het zuiden van Spanje en "boomt" zijn business. Een Leefbaar Spanje zogezegd.

Klik hier om uw reactie toe te voegen
02 januari 2019