Skip to main content

Grote onrust bij personeel Dienst Werk en Inkomen

zondag 29 december-2013
Bij de Dienst Werk en Inkomen in Amsterdam (vroeger de Sociale Dienst geheten) heerst momenteel onrust en angst. Onrust omdat administratief en operationeel alles op de schop gaat en angst omdat vele medewerkers niet zeker meer zijn van hun baan. Een betrouwbare en deskundige bron (1), die anoniem wenst te blijven, weet te melden dat er vanaf januari 2014 veranderingen worden doorgevoerd in het systeem van de aanvraag voor een uitkering, zoals een bijstanduitkering en de daarbij behorende digitale aanvraagformulieren. Ook de naam verandert en wel in “Cluster Sociaal”. Deze drastische verandering is het gevolg van de digitale wereld om ons heen. Aanvragen voor een uitkering, zoals de Bijstand, dienen voortaan digitaal te worden aangevraagd. De informatie die door een aanvrager wordt opgegeven hoeft dan per definitie niet de juiste informatie te zijn. De aanvrager kan van alles invullen en van enige controle is op dat moment dan ook geen sprake. Zij die geen computer hebben worden uitgenodigd om de aanvraag in te dienen op de zogenaamde “beursvloer”. De vier grote steden, Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag hebben tot 1 juli de tijd om de “werkplekken” in te vullen, (welke poppetjes komen waar) en op 1 januari 2015 moet het hele nieuwe systeem landelijk operationeel zijn. Daarna komt het gehele land aan de beurt. Gemeentes zullen hun best doen om gedwongen ontslagen te vermijden maar zekerheid kan hier niet over gegeven worden. Volgens onze bron moet alleen de Dienst Werk en Inkomen in Amsterdam het gaan doen met 150 minder medewerkers. De stemming binnen de muren van de D.W.I. is dan ook in mineur. Deskundigen binnen de dienst hebben de gemeentes gewaarschuwd dat de aanvraag voor een uitkering (bijstand bijvoorbeeld) op digitale wijze vraagt om fraude maar tot ieders verbazing krijgen zij geen gehoor en wordt hun zorg niet beantwoord.
Saillant detail: bij het proefdraaien van de nieuwe, voor dit systeem aangeschafte computers, blijkt dat deze het min-teken niet (her)kennen. Gevolg; zij die een schuld hebben voor een bepaald bedrag en dat invullen op het digitale formulier "ziet” de computer als positief en dat zou kunnen leiden tot het niet in behandeling nemen van een aanvraag. Het enige lichtpuntje is misschien dat het korps frauderechercheurs sterk zal moeten worden uitgebreid zo verwacht onze bron.

(1) Zie www.dichtbij.nl

Klik hier om uw reactie toe te voegen