Skip to main content

Antillen vice versa (020)

25 februari 2017

donderdag 26 september-2013
Het is weer stil geworden in het Vlaamse Schilde. Ondanks de uitverkoop. De munitie die boekhouder Leo Nipshagen heeft gebruikt om buurman Chris van Assendelft van Wijck definitief de zakelijke kling over te jagen is uiteindelijk niet voldoende gebleken. Laat staan de hulp die hij kreeg van laaienlichter Woutje van Loon en de dames die vroeger tot de harem van Chris behoorden. Onder wie de door oom Leo ingehuurde “privé detective” Nardy Cramm uit de Friese metropool Hardegarijp.
Om nou te zeggen dat de juridische grappen en grollen van Leo's variétégezelschap geen effect hebben gehad op Van Assendelft van Wijck zou licht bezijden de waarheid zijn. Maar het veld uit? No way, Maria José. En zoals het er nu naar uitziet heeft vriend Leo taktisch gezien één enorme blunder begaan, waardoor de match nog weleens ernstig naar de andere kant kon omslaan. Die blunder was het in de strijd brengen van een beschuldiging, waarover wij het al eerder hebben gehad: Nipsie zou 10 meloen piek zijn kwijtgeraakt bij de ontvlechting van de stenenstapel die hij samen met Chris beginjaren negentig had opgebouwd. En dat kwam omdat Chris hem een gun op zijn knar had gezet. Leo zou dat staaltje onwelvoeglijkheid wel degelijk hebben aangegeven op het smurfenbureau aan de Van Leijenberghlaan, maar daar hadden ze er niks mee gedaan. Erger nog, ze kunnen dat hele proces verbaal niet vinden. Zou je verwachten dat Nipsie nog wel ergens een afschrift ervan heeft. Maar tot nog toe is daar helaas niets van gebleken. Slordige boekhouding. We hebben ten overvloede nog navraag gedaan bij zijn eminente befkantoor Soliana, Bonapart & Aardenburg op Bonaire (1). Maar absolute windstilte.
Zoals eerder vermeld kwam oom Leo opnieuw (?) op de Van Leijenberghlaan om zijn nood te klagen over die verloren 10 meloen en op papier te zetten. Op 30 mei 2012 (2). Wat mot je ermee als rechtgeaarde smurf? Geen reet, want het bewijs is zelfs niet door een zelfgepromote snufkanjer als Nardy Cramm boven water te tillen.
Komt bij, dat nergens uit de definitieve tekst van de ontvlechtingsovereenkomst dd. 15 november 1993 die 10 meloen verlies van Nipsie val te destilleren. Integendeel, de enige die daarbij aantoonbaar verlies heeft geleden is nou juist Chris van Assendelft van Wijck. Een voorbeeld daarvan is al voorbijgekomen in de afleveringen 17 en 19 van deze serie. En er volgen er meer. Dus fasten your seatbelt. Stay tuned.

(1) Zie onze haast literaire mail aan het adres van mr. Van Hoof, primus interpares bij S, B & A.
(2) Zie aflevering 8 dd. 20 augustus 2013

Klik hier om uw reactie toe te voegen
25 februari 2017
Antillen vice versa