Skip to main content

What's in a name?

vrijdag 10 maart-2006
Kamp. Kampf. Kampfen. Kampen is een ouderwets Nederlands woord voor vechten. Minister Kamp houdt er wel van. De standvastige vazal van de 'trigger happy' maffia Cheney en Rumsfeld met hun trekpop Bush. Niet alleen olierijk Iran heeft Haliburton, Lockheed Martin en oh pardon het Witte Huis in het kruisraketvizier. Ook het Zuidamerikaanse Venezuela van de democratisch gekozen president Chavez heeft het militair-industriële complex op de korrel. Geheel toevallig zit er ook een hoop olie in Venezuela. Nu begint Henk Kamp als een kettinghond voor het Pentagon ook mee te blaffen tegen Venezuela. Wat meldt de Telegrof namelijk:

"De inwoners van de Nederlandse Antillen en Aruba hoeven niet bang te zijn voor een militaire aanval van Venezuela. Volgens minister Kamp (Defensie) is daarvoor geen reden en kan de Nederlandse krijgsmacht een aanval van Venezuela gemakkelijk pareren. Kamp zei dat donderdag in een debat met de Tweede Kamer over de Nederlandse kustwacht op de Antillen.
Kamp noemde de Venezolaanse president Hugo Chávez een onverdraagzame volkspopulist met veel geld die "met grote ogen kijkt naar de snippertjes voor de kust van Venezuela die onderdeel vormen van het Nederlands Koninkrijk”. Chávez zou de eilanden voor de kust onder zijn controle willen brengen. De Antillen liggen ongeveer 50 kilometer voor de kust van Venezuela.
Volgens Kamp is Venezuela met slechts een tweedehands marineschip geen enkele partij voor de Nederlandse marine. Maar Chávez wil investeren en kan binnen vijf tot tien jaar een aanmerkelijk krachtiger krijgsmacht hebben. Nederland zal via diplomatieke en politieke weg proberen te voorkomen dat Venezuela alsnog een serieuze militaire dreiging voor de Antillen gaat vormen, aldus Kamp.
"

Hoe hebben we het nu? Wie bedreigt nu eigenlijk wie? Starten niet van Antilliaanse bodem Amerikaanse oorlogsvliegtuigen in de net als de 'war on terror' ook al zo verzonnen 'war on drugs'? Die Chavez heeft groot gelijk dat hij zich ongerust maakt over kunstmatige Amerikaanse huurling vliegdekschepen vlak voor z'n kust. Want het aantal agressie-oorlogen van de CIA in de achtertuin van God's Own Country is zelfs voor een Twee Voor Twaalf-quizkandidaat niet meer op te lepelen. Bovendien heeft de VVD nog nooit een volkspopulist als leider gehad, niet waar Henk? De pot verwijt de ketel dat ie zwart ziet.

Klik hier om uw reactie toe te voegen