Skip to main content

Stef en de lente

04 juli 2018

Tussen het luchten van de bedden en het afruimen van de breakfastresten moest Stef Blok ook nog even in Den Haag aan de bak. Vragen beantwoorden van Pieter Omtzigt, de tegenswoordig met een parlementaire geleidehond opererende pain in the ass van CDA-hopman Buma. Die vragen gingen over de non lethal hulp die Nederland sinds 2015 had verleend aan 22 Syrische groepen, die door de USSA waren getest op hun lentegehalte. En wie zou de betrouwbaarheid van die Amerikaanse testen in twijfel durven trekken. Dat meisje van Hennes in ieder geval niet. Hoe dit zij, volgens Stef was er voor 25 meloen aan nuttige spulletjes naar de Syrische lentebrengers verscheept, waaronder tenten en voertuigen. Nou zouden wij graag zien dat Pietertje nog eens in de beugels ging met de vraag waar het ministerie van Oorlog die voertuigen vandaan heeft gehaald. Kwamen die uit eigen boedel of werden die op zijn liberaals op de markt gekocht? Wij zijn zo nieuwsgierig omdat we gisteren voor het eerst ene Dickie van Dam op de kop hebben getikt en Dickie handelt in NATO-voertuigen. En hoe gezellig is het niet om twee puzzelstukjes in elkaar te kunnen leggen. Maar ook als Dickie niet de leverancier is geweest van dat gemotoriseerde alternatief voor een kameel zouden we toch graag weten waar die strijdkarossen vandaan zijn gekomen. Al was het alleen maar om uit te vogelen of in dit geval viool werd gespeeld zonder strijkstok. Stay tuned (JP).

Klik hier om uw reactie toe te voegen
04 juli 2018