Skip to main content

Skenes vanachter de coulissen (047)

27 januari 2019

We konden het bijna niet geloven. Daarom lieten we het maar even onvermeld. Voorzichtigheid is de moeder van fase oranje. Maar na wat gesnuffel van ons researchteam kunnen we nu de rolluiken wel een beetje optrekken. In aflevering 42 van deze serie serveerden we uit dat de hijg- en kreunapparatuur van Carlin Communications op verzoek van de PTT was geïnstalleerd in een optrekje, dat dichtbij een geheime militaire telefooncentrale in Rotjeknor was gesitueerd. Hoe dat daar terecht was gekomen? Terug naar onze bron. Kwootje. Komt ie:

Carlin zat in de comfortabele positie als enige met zijn computerapparatuur geïntegreerd te zijn in de uiterst geheime PTT-centrale in Rotterdam. Dit was een interactief systeem dat het voordeel had dat de beller direct vanaf het begin de seksboodschap kon beluisteren in plaats van midden in een verhaaltje terecht te komen. Deze apparatuur stond opgesteld en was aangesloten op 70 interactieve lijnen in de 06-centrale en was de service met de hoogste omzet vanwege het frontstarteffect. Ik ben vaak in deze centrale geweest voor onderhoudswerkzaamheden en dat in een gebied dat net zo hermetisch was afgesloten als een kerncentrale vanwege de militaire functie die deze centrale bezat”.

Ziet u het voor u? Een telefooncentrale die bestemd was voor geheim militair verkeer wordt voor een deel gebruikt door een mafiose Amerikaanse hijgsex-exploitant. Typisch iets voor Gladio zou je zeggen, waar de rap van het militaire geheime wereldje gezellig samenwerkte met de roet van de zogenaamde onderwereld. We gaan verder.

De concurrent Teleservice werd als eerste in de gelegenheid gesteld om met interactieve systemen te gaan opereren (babbelboxen). Om dit te realiseren moest het bedrijf zich binnen een straal van 2000 meter van de 06-centrale in de Waalhaven vestigen. Zij startten met de Partyline (kletsen met zijn tienen tegelijk) en om niet achterop te raken huurden wij ook een pand in de buurt van de 06-centrale. Ik werd vervolgens geconfronteerd met hightech apparatuur dat ons door het Amerikaanse moederbedrijf was toegestuurd en waarvan ik de indruk kreeg dat die zo uit een Spaceshuttle was komen rollen. Omdat wij nu over een extra ruimte in Rotterdam beschikten drong Peter Ultee, het toenmalige hoofd van de PTT 06-diensten, er bij mij op aan de apparatuur uit de centrale te halen. Omdat hij hierover met diverse klanten problemen had gekregen. Terecht, want voor deze aansluiting HOEFDE CARLIN NIETS TE BETALEN [kapitalen van ons, red.], terwijl de concurrenten die wel interactief opereerden zeer hoge lijnhuur in rekening werd gebracht (de hoogste ter wereld). Onderhandelingen met Ultee resulteerden in de gratis aanleg van 70 interactieve lijnen naar ons pand in Rotterdam en het verdwijnen van onze apparatuur uit de centrale”.

De PTT veranderde in 1989 van staatsbedrijf in een zelfstandige outfit (KPN) en al bleef de staat der Nederlanden nog tot 1994 eigenaar, die gebeurtenis zal voor meneer Ultee mede aanleiding zijn geweest om CC te verzoeken op te zouten. Maar de oorspronkelijke combine tussen militaire geheimsmurfen en een hijg- en kreunproducent blijft op zijn minst een uiterst eigenaardig fenomeen. Stay tuned (JP).

Klik hier om uw reactie toe te voegen
27 januari 2019
Skenes vanachter de coulissen