Skip to main content

Skenes vanachter de coulissen (046)

16 januari 2019

We hadden het in de vorige aflevering over wat losse draadjes die her en der in deze serie zijn blijven hangen. Om met het laatste draadje te beginnen: de VGB V Exploitatiemaatschappij BV. Ooit behorend tot het speelgoed van Staal Bankiers. Een Haags spaarvarken dat in een ding op een koe leek: er zaten vlekjes aan. In onze kolommen kunt u een klein scala van die Staalvlekjes terugvinden in de serie “Schimmen achter Pim”. Ondermeer bij een spitsvondig handeltje in VHS-aandelen, waarbij good old paardenpiet en glazenwasser Ed Maas, aspergeslikker Eddie de Kroes, Aadsje Ruijgrok junior en landsadvocaat Leonard Frans Pels Rijcken een boeiende rol vervulden. Een ander in het oog vallend vlekje voor even tussendoor kunt u opdiepen in de serie Octopussy bij de door een licht crimi-aroma begeleide perikelen rond het vastgoedbedrijf Corio en metaalreus Corus. Met hoofdrollen voor Neelgligé Kroes en de baronnen Zweder en Ramses van Hövell tot Westerflier (1). En tot slot een vlekje dat nog niet zo lang geleden in beeld kwam. Dat van Jaap Pieter Elenbaas. Een familielid van notaris Jean Paul Eldering aka de wasbaas, die na zijn verblijf bij Staal Bankiers zijn toevlucht zocht in de ook al zwaar bezwadderde burcht van de famielje Van Lanschot (2).

Terug naar VGB V Exploitatiemaatschappij waarvan de aandelen volgens onze goed ingevoerde bron een tijdlang berustten bij het beheers- en administratiekantoor voor aandelen en andere waardepapieren Augusta op de Antillen. Tot ze werden versjacherd aan het mafiose Carlin in de Big Apple, waarvoor de zich tegenswoordig achter een eerbiedwaardige snorrebaard en dito vest schuilhoudende bef Oscar Hammerstein in Nederland de juridische honneurs waarnam. VGB vonden we terug in Laren waar ene Jan-Paul Alexander van Geen vorig jaar zijn entree maakte als gevolmachtigde. Daar gaan we weer: een telg uit een adellijk geslacht. Zijn vader is jonkheer Jan Alexander van Geen. En toeval bestaat niet: die adellijke meneer staat als Dritte im Bunde sportief afgebeeld op de legendarische foto van de net als prins gemaal aangetreden Claus van Amsberg en diens bef, de notoire kindervriend “Oom Frits” Salomonson, bij de Vierdaagse van Nijmegen (3). Dezelfde Frits die samen met Claus in 1981 in een fagfile terechtkwam nadat ze door Feds op de kiek waren gezet in een paar homosensuële outfits in New York (4). Dezelfde Frits ook die jeugdige Marokkaantjes graag in zijn luxe grachtenpand tot zich liet komen, hoge functies vervulde binnen het bedrijf van de zeer jeugdige venusheuveltjes appreciërende “Oom Freddie” Heineken (5), de rol van president-commissaris vervulde bij het naar penoze riekende TextLite en desondanks nu nog steeds zijn verjaardag viert in het gezelschap van onze koningin moeder. Als er iets duidelijk wordt in deze serie is het wel de collusie tussen toppers uit elitaire sferen tot aan adel toe en toppers uit de zogenaamde onderwereld. Maar als u denkt dat we met deze conclusie een streep zetten onder deze serie moeten we u teleurstellen of geven u een Corrie Koningsgevoel van binnen (doorhalen wat niet gewenst wordt). Stay tuned (JP).

(1) Om een lange speurtocht te voorkomen zie de afleveringen 307 en 308.
(2) Zie aflevering 26 van de serie “Vrienden onder elkaar”.
(3) In dit kader misschien nuttig om te weten: Claus had in zijn studietijd in Hamburg samengewoond met de ook al homosensuële Ferdinand graaf von Bismarck.
(4) Zie de verwijzing naar die gebeurtenissen in aflevering 43 van deze serie.
(5) Oom Freddie stond ook in het black boekje van de eveneens als liefhebber van kleine venusheuveltjes bekend staande Jeffrey Epstein. De eigenaar van de Lolita Express en een eiland dat deel uitmaakt van de …...Virgin Islands. Zie voor dit verheffends ondermeer aflevering 178 van de serie “Van Estoril naar Zandvoort”.

Klik hier om uw reactie toe te voegen
16 januari 2019
Skenes vanachter de coulissen