Skip to main content

Shredder (006)

20 januari 2018

De carrière van mr. Oscar Hammerstein, spreektoeter van VHS-directeur en LPF-voorzitter Ed Maas, vertoont alle kenmerken van een achtbaan. Hoogte- en dieptepunten wisselen elkaar af. Zoals gebruikelijk zijn de dieptepunten ons het beste bijgebleven. Zo zat Oscar in 1994 een flink tijdje in voorarrest omdat hij ervan werd verdacht meegewerkt te hebben aan het witwassen van 17,5 miljoen gulden die volgens het OM uit de drugshandel was gegenereerd (zie ook Retourtje Cantrade in De Morgenster). De zaak was geen ABC-tje en sleepte zich voort tot 20 juli 1995 toen Hammerstein in hoger beroep werd vrijgesproken omdat boze opzet niet bewezen kon worden. Dat zoiets allemaal niet in je kouwe kleren gaat zitten moge blijken uit Oscar’s later teruggedraaide schrikreactie op de bomaanslag op kunstenaar Rob Scholte op 24 november 1994. Volgens de advocaat zou de op afstand tot ontploffing gebrachte kleefbom onder diens BMW eigenlijk voor hem bestemd zijn geweest. Oscar beschikte toen over een identieke voiture en de dader had zich waarschijnlijk vergist.

Een andere memorabele affaire waarmee Oscar’s naam onverbrekelijk verbonden blijft is die rond een flink pakket aandelen VHS. Oorspronkelijk toebehorend aan de Breda’se textiel- en o.g. boer "Onnie" Kool die het later overdroeg aan de Stichting Administratiekantoor Korf waarover Hammerstein mede de scepter zwaaide. Volgens de ECD zou het bewuste pakket ooit onderdeel zijn geweest van de uit het zicht geraakte bezittingen van de op 27 juni 1991 overhoop geschoten drugslord Klaas Bruinsma en zou het via een verdwijningstruc van megazwendelaar Robert Jan Doorn in Kool’s voorraad zijn terechtgekomen. Maar bewijzen voor die stelling bleken te schraal om er chocola van te maken. Tijdens zijn veroveringstocht richting VHS werd Ed Maas door Robert Jan Doorn gewezen op het pakket dat nog bij Korf cq. Hammerstein lag. De rest is bekend. Maar Administratie Korf was niet de enige Stichting waarbinnen Oscar zich bewoog. Hij speelde in die tijd ook al een rol bij Stichting Administratiekantoor Geeris. En over die Stichting en zijn naamgever Leo Geeris uit Vught meer in een volgende aflevering van deze serie.

Klik hier om uw reactie toe te voegen
20 januari 2018