Skip to main content

Shady (082)

14 december 2015

Rare jongens, die Belgen. Uit de affaire rond de tot 4 jaar kerker veroordeelde Viviane Verhoeven bleek al dat het Belgische gerecht soms maffe en zelfs suspecte fouten maakt als het om uitleveringszaken gaat (1). En diezelfde merkwaardige strapatsen vinden we terug in het steekspel rond Jean Buslik. Ooit een van de hoofdfiguren in het spookhuis van de Bende van Nijvel. Lees en geniet. En ter verduidelijking ook nog even dit stukkie. De vraag is altijd blijven hangen of het eerder genoemde spookhuis iets van doen had met Gladio cq. de CIA en een snufjeDEA. En dat blijft zo als je naar de Buslik-kees kijkt. Alleen al het feit, dat een meneer die wegens explosieve activiteiten de doodstraf oftewel levenslang voor zijn kiezen had gekregen vrolijk de poten kan nemen naar de overkant van de plas, daar in de armen wordt gesloten, de Amerikaanse nationaliteit verwerft en de naam van zijn vrouw aanneemt bezorgt je al een wee gevoel achter de navel. Maar er is meer. Jean ging aan de slag als piloteninstructeur bij Kemper Aviation op het vliegveld van Lantana in Florida. Gezien Jean's voorgeschiedenis niet toevallig. Moet u dit lezen
Eigenaar Joe Kemper had in vroeger dagen zijn brood en beleg verdiend met het rondvliegen van missionarissen en bijbehorende boekwerken in Peru en Bolivia. Een vrome bezigheid, ware het niet dat achter het brengen van God's boodschappen vaak ook de handel in andere koopwaar schuil ging.
Hoe dit zij, vast staat dat Flying Circus-directeur Atta en een paar van diens personeelsleden na hun vliegcursus bij Huffmann Aviation van Wally Hilliard en Rudi Dekkers bij Joe hun expertise verder bijpuntten. Een ding is zeker: in de periode waarin Atta en zijn gabbers hun voorstelling op Manhattan voorbereidden en uiteindelijk uitvoerden verbleef Jean Buslik niet in de USSA. Hij was uitgeleverd aan België. Overigens was de aanwezigheid van het circusteam bij Kemper Aviation niet aan Able Danger ontgaan. Ook dat stond in de files die de unit had aangelegd en volgens Curt Weldon, de bij ons al eerder in deze serie in verband met de Iran-Contra-affaire en de wondere wereld van ex-bef Geertjan Dolk (2) verschenen volksvertegenwoordiger, voor 99 procent was vernietigd. Na het opdoeken van Able Danger, vier maanden voor 9/11. Bende van Nijvel en 9/11? Een pot nat. Stay tuned.

(1) Zie onze serie “Antillen vice versa.
(2) Zie ook de serie “Roestig op onze Followup-site. 

 
Klik hier om uw reactie toe te voegen
14 december 2015