Skip to main content

Scheve schaatsen (006)

09 maart 2017

dinsdag 26 maart-2013
Nog geen zuchtje. En wij maar wachten op het antwoord van DTZ-Zadelhoff's prijsvechtertje Robert Kat op onze vragen over de hobbelige verkoop van de failliete ijsbaan in Biddinghuizen. Is ie pootjebaaien op Curacao? Staat ie op de latten in het noorden van Wales? Heeft ie intern op zijn lazer gehad voor het truttige behandelen van dit dossier? Of heeft ie opnieuw een bos veren gekregen op een plek waar geen vogel fluit? We weten het niet. Het kan alle kanten op. En omdat we verder toch niks te doen hadden stuurden we Robertje vanochtend nog maar een mailtje. Soms moet je wel eens een extra duwtje geven om je rollator op gang te krijgen. Goed, komt ie:

Den Bosch, 26 maart 2013,

Geachte heer Kat,
In afwachting van uw antwoord op onze mail van 22 maart 2013 met vragen over de in onze ogen merkwaardige gang van zaken rond de verkoop van de gefailleerde ijsbaan in Biddinghuizen zouden wij u graag nog even een addendum willen voorleggen. Volgens curator mr. Kuper is hij en in zijn kielzog rechter commissaris Vegter geen partij geweest bij het terzijde leggen van het hoogste bod. Wij hopen dat u die mededeling kan staven, want wij achten het op zijn minst merkwaardig dat u het onderhavige probleem niet aan de curator zou hebben voorgelegd. Temeer daar hij ons liet weten, dat een van de bezwaren die aan het hoogste bod kleefde voortvloeide uit het feit, dat voornoemd bod ongespecificeerd was. Dat zou in het voordeel kunnen uitpakken van crediteur Van Lanschot Bank en ten nadele van de andere crediteuren. Nog merkwaardiger: mr. Kuper adviseerde de hoogste bieder nadat u het object had verkocht aan de andere partij om zijn bezwaren neer te leggen bij DTZ en ... de advocaten van F. van Lanschot Bankiers NV., in casu de heren J.Benaventeprieto en M. van Ingen van advocatenkantoor Holla. Dit komt ons voor als een contradictio in terminis en wij zouden het dus buitengewoon appreciƫren als u ten aanzien van dit punt enige duidelijkheid zou willen verschaffen.

U bij voorbaat hartelijk dankend voor uw medewerking,
Krgrds
Jan Portein
redactie Kleintje Muurkrant.


Zo. En nou maar hopen dat een hogere baas van Robbie niet met een hockeystick achter ons aankomt of een paar sombere heren uit het Amsterdamse avontuurlijke wereldje een hint geeft om ons te ontstoffelijken. We willen nog even langer mee. Stay tuned.

Klik hier om uw reactie toe te voegen
09 maart 2017
scheve schaatsen