Skip to main content

Hufters (007)

07 april 2017

maandag 7 april-2014
AlpInvest is een private equity-outfit die ervoor moet zorgen, dat bij de APG en de PFWZ (vroeger ABP en PGGM) de dekkingsgraad van de pensioenen er een beetje knappies bij staat. Opdat er genoeg poen in kas overblijft voor luitjes die na het onverhoopt bereiken van hun tachtigste verjaardag nog een paar maandjes van hun ouwedag willen genieten. Toen de crisis uitbrak bleek AlpInvest lemen schoenen te hebben, waardoor de boel uiteindelijk voor een groot deel werd overgedaan aan Carlyle. Een machtige verzameling wereldshit met CIA-knuppels, ouwe toppolitici en concernbaasjes aan de ruif, die bijvoorbeeld een volle hand had in de smerige oorlogen in Afbaardistan en Irak en er bijvoorbeeld ook geen been in zag om een deal te sluiten met de Napolitaanse mafia voor het verbranden van verdachte vulles in Rotjeknor.
Dat AlpInvest dus heeft gisteren laten weten in het vervolg nog ethischer te werk te zullen gaan bij het investeren van de 34 miljard pensioenpoen waarmee het kan rommelen. Omdat de samenleving niet tolereert, dat de Jolly Rogerclub met de inhoud van haar enorme spaarvarken activiteiten ondersteunt waar sprake is van incidenten of misstanden. Aldus de hotemetoten van AlpInvest. Zouden er nou nog mensen zijn die dat geloven? Nou, wij in ieder geval niet. Stay tuned.

Klik hier om uw reactie toe te voegen
07 april 2017