Skip to main content

Roestig (028)

17 februari 2017

Blinde mazzel. Meer was het niet. Omdat we al zo lang niks gehoord hadden over dat gevalletje met die antieke Mercedes (1), begaven we ons een paar dagen geleden plechtig naar de site van het Haarlemse befkantoor SWDV. Daar verdient ene Dick Winters zijn kostje bruin brood met het afwikkelen van faillissementen. In dit geval dat van Ronex. Een vervoersonderneming die in 2014 de besmeurde vlag streek en in 2009 verantwoordelijk was geweest voor het overhevelen van voornoemde heilige koe vanuit de USSA naar de haven van Rotjeknor. Wij op snuffel naar Dick's laatste faillissementsverslag. Bleek te dateren uit 8 november vorig jaar. En we vielen meteen met onze giegel in de ranzige boter. Wij vonden namelijk onder het hoofdje “Voortgang” het volgend stukje proza. Komt ie:

In de afgelopen verslagperiode zijn nadere acties ondernomen teneinde de Mercedes van het type SLK te verkopen. Met de expediteur/bewaarder van de Mercedes [SCL, red.] is er met toestemming van de rechter-commissaris een regeling getroffen, waarna de Mercedes is verkocht. Alle werkzaamheden zijn hiermee verricht. Het faillissement zal worden opgeheven ex artikel 16Fw.”

Hatseflats. Dick was het zat geweest, had even gebeld met het in faillissementen grossierende meisje van Van Dijk op de rechtbank in Haarlem en had een streep gezet onder het juridische chassis van de Mercedes. Maar we zijn er nog niet. Onder het hoofdje “Andere activa” troffen we nog iets bloemigs aan. Kwootje. Komt ie:

Met de bewaarder van de Mercedes is er met toestemming van de rechter-commissaris een regeling getroffen om de bij hem gestalde auto aan de boedel af te staan. Met bewaarder is overeengekomen dat hij de helft van de verkoopopbrengst van de Mercedes ontvangt. De Mercedes is inmiddels verkocht voor een bedrag van 18.000 euro, waarna de helft ad 9000 euro is overgemaakt naar de bewaarder”.

Nou hebben wij op 7 juli 2014 binnen dit kader ook al eens een mail naar Dick gestuurd (2). Nooit antwoord op gekregen. Maar gezien het feit dat we nu als cultureel erfgoed door het leven gaan en de lokroep van SWDV luidt “Omdat u van ons meer mag verwachten”, trokken wij gisteren opnieuw onze stoute Van Harens aan en schreven Dick de volgende mail. Komt ie:

Wij hebben in de serie “Roestig” in het recente verleden veel journalistieke aandacht besteed aan de merkwaardige gang van zaken rond de invoer van twee Mercedessen die werd verzorgd door de Rotterdamse vervoersonderneming Ronex. Een van voornoemde voitures bleek bij aankomst aanzienlijke roestplekken te vertonen, die ontbraken bij vertrek uit de USA. Er ontstond een langdurig geschil tussen de eigenaar van de betrokken Mercedes en de bedrijfsleiding van Ronex. De beëindiging daarvan werd bemoeilijkt door het tussentijds faillissement van de vervoerder. Daarnaast mengde zich allengs ook de onderneming SCL, die de stalling van de omstreden Mercedes verzorgde, in de strijd. U weet beter dan wie ook hoe het conflict tussen de drie partijen zich in de loop der jaren verder ontwikkelde. Recentelijk bleek ons, dat u in november vorig jaar in overleg met de vigerende rechter-commissaris een eind aan de behandeling van het faillissement heeft gemaakt met de verkoop van de “roestige” Mercedes. De helft van de opbrengst werd overgemaakt aan SCL, de andere helft naar de boedel van Ronex.

Permitteert u ons svp een paar vragen:

1 ) Was de eigenaar van de Mercedes cq. diens advocaat van die verkoop op de hoogte?

2 ) Heeft de verkoop onderhands plaatsgevonden, via Domeinen of anderszins?

3 ) Waarom wordt in uw verslag melding gemaakt van een Mercedes SLK, terwijl de onderhavige Mercedes tot een aanzienlijk oudere generatie behoorde?

Zo. Nu zijn wij in blijde verwachting. Nog heel even: vraag 1 was van retorisch karakter. Weet u dat alvast. Stay tuned.

(1) Mocht u denken “Mercedes, Mercedes? Waar gaat dat over? “ dan raden we u aan de boel even in zijn achteruit te zetten naar aflevering 1 van deze serie (klik onderaan dit artikel op de tag).

(2) Zie aflevering 20 van die datum.

Klik hier om uw reactie toe te voegen
17 februari 2017