Skip to main content

Roestig (031)

28 april 2017

Al zit een curator nog zo knel, de wetgever beschermt hem wel. Wij hebben in aflevering 29 van deze serie dd. 20 februari 2017 al eens gewezen op de jolige richtlijn die voormalig minister van Justitie Hirsch Ballin ooit heeft uitgevaardigd om curatoren na een potje scheef schaatsen te beschermen. Kennelijk was dat nog niet voldoende. Mocht je namelijk van mening zijn dat een curator in je schoenen heeft staan pissen, dan moet je hem allereerst per brief liefst beleefd om opheldering vragen. Mocht de curator voor die opheldering een peertje van 20 Watt gebruiken, dan kan je contact zoeken met de rechter commissaris die de scheve schaatser heeft begeleid. Pas als ook dat niet resulteert in een bevredigende oplossing kan je de curator voor de kadi (i.c. een collega van de rechter commissaris) sleuren. Helaas wordt dat een dure grap. Een beetje ingevoerde bef kost al gauw tegen de 250 euro per uur. Dus tel uit je winst. Vind je het gek, dat de voormalige eigenaar van onze door roest getroffen Mercedes er voorlopig de voorkeur aan geeft om in conclaaf te gaan met de scheve schaatscurator om zijn “recht” te halen? Nee, wij ook niet. Stay tuned.

Klik hier om uw reactie toe te voegen
28 april 2017