Skip to main content

Rechtsgang (006)

19 december 2016

Sorry. We zijn een beetje laat hiermee, maar we kunnen u mededelen dat David Bosco een ei heeft gelegd. In het Amerikaanse blaadje “Foreign Policy”, een sidekick van de Washington Post. Een paar dagen nadat Burundi op 19 oktober ons liet weten verder tabak te hebben van de Internationale Strafhut (ICC) in Den Haag. Vanwege het exclusieve uitdelen van zwartepieten aan Afrikaanse leiders. Wat bevatte het ei van David? In wezen oud nieuws: de Haagse jurken zijn van plan vervolging in te stellen tegen lieden die in Afghanistan oorlogsmisdaden cq. misdaden tegen de menselijkheid zouden hebben gepleegd. Gaat het uiteraard om Talibanjers en Al Qaidazen, niet om de NATOnale sabeldansers die onze normen en waarden daar bomsgewijs laten vallen. Als die dansers al iets ernstigs hebben uitgehaald dan mogen ze voor een militaire rechtbank verschijnen en kunnen ze veroordeeld worden tot een langdurig verblijf in een kerker. Eventueel. Te zijner tijd. Voelt u hem? Dan voelt u goed.
Terug naar David. U zal niet van verbazing uw onderkaak in de thee laten vallen als we na wat grutten tot de conclusie komen, dat David's achtergronden op zijn minst wat obscuur zijn. Meneer was als afgevaardigde van een NGO en later van de VN en de NATO vluchtelingenverzorger in Bosnië ten tijde van de gewapende strijd tegen Adolf Milosevic. Daarna bracht ie wat zonder twijfel leerzame tijd door in het NATO hoofdkwartier in Brussel. De volgende stappen in zijn carrière brachten hem achtereenvolgens naar het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken en de redactie van bovengenoemd blaadje. Daarnaast geeft ie lezingen in internationaal recht. Ondermeer in ICC-verband. Terwijl de USSA niet eens lid is van die hut. Maar natuurlijk wel door iedereen die gelooft in onze normen en waarden als koddebeier van de wereld wordt aanbeden. Dus die baarden in Afghanistan kunnen hun borst nat maken. Mogen ze straks hun matje uitrollen in Scheveningen.
En houdt David daar een lezing over. Dat we dit nog mogen meemaken. Stay tuned.

Klik hier om uw reactie toe te voegen
19 december 2016