Skip to main content

Rechtsgang (002)

20 juli 2016

Viel niet tegen. Tegen alle verwachtingen in heeft Sir John Chilcot rundergehakt gemaakt van Tony Blair in zijn rapport over de inval in Irak. De ex-premier heeft volgens Sir John bij deze kwestie als de poedel van president George Wacko Bush rondgetrippeld en teveel diens ballen gelikt, de beschikbare info over Saddammeke's massavernietigingswapens al te makkelijk als voldoende beschouwd om een agressieoorlog op te starten en de mogelijkheden die er nog waren om de Iraakse “dictator” aan zijn snor te trekken bij ontwapeningsgesprekken niet ten volle benut. Verder heeft Tony zijn kabinet herhaaldelijk in een dark room achtergelaten en schijt gehad aan zowel internationale als nationale wetgeving op dit terrein. Mag het een onsje meer zijn? In reactie op zijn trip door de gehaktmolen had Tony nog het lef om op te merken, dat hij nooit had gelogen of te kwader trouw had gehandeld bij zijn besluit om Bagdad de lente te brengen waarvan ze daar nu nog zo genieten. Hij had het gedaan in het belang van de UK. Dat laatste liegt hij wel dat ie barst. Het ging om het belang van de 1 procent, die met name in de City de dienst uitmaakt. De rest kon de vellen krijgen of dienen als kanonnenvoer in de Iraakse zandbak. Om de Iraakse bevolking inclusief de warchildren van Borsato cs. maar buiten beschouwing te laten. Tony is een ongeneerde oorlogsmisdadiger. Maar dan wel eentje uit de Kissinger-categorie die nooit in Scheveningen zal wegrotten. Niettemin wensen wij de families van de gesneuvelde Britse soldaten die hem voor de kadi willen trekken veel succes. En een heel lange adem. Stay tuned.

Klik hier om uw reactie toe te voegen
20 juli 2016